Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 29.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 24.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 29.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1201
TA-837 
Noteikumu projekts "Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-321
TA-899 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-357
TA-928 
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valsts akciju turētāja maiņu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-164
TA-2636 
(atbalstīts MKK) (2017.) Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-912  Likumprojekts "Čeku spēles likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-338
TA-908 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.715 "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-241
TA-814 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1323
TA-895 
Noteikumu projekts "Psihologu noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1324
TA-897 
Noteikumu projekts "Psihologu sertifikācijas padomes nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-352
TA-865 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 81, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-189
TA-805 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1288
TA-884 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-222
TA-898 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-120
TA-824 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-208
TA-839 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-960  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-934  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-935  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-936  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-53
TA-744 
Likumprojekts "Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-122
TA-818 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-123
TA-835 
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-983  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-984  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-986  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-950  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.593 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-970  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-329
TA-961 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-989  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-359
TA-990 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-179
TA-907 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-250
TA-938 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Atpūtas vieta Pūrciemā" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma "Valsts mežs Melnsils" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1216
TA-904 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-695  Informatīvais ziņojums "Par nokavējuma naudas regulējuma efektivitāti praksē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa O.Bogdanova I.Runča A.Maldups J.Tomsons Ģ.Verners M.Ankalniņš I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-944  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai un Ieslodzījuma vietu pārvaldei) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-985  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1019  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 3.- 5.jūnija sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
3.1.  TA-776  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-07-05   Satversmes tiesa  K.Šadurskis  L.Buceniece R.Kārkliņš   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-312  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par papildu informāciju Satversmes tiesai lietā Nr.2018-06-0103  Satversmes tiesa  J.Reirs  D.Grabe  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-987  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  M.Vilcāns Dz.Gasūne A.Ozola J.Purva  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-1016  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 4.-5.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1024  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 4.-5.jūnija sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere I.Apsīte   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
4.1.  TA-896  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Protokollēmuma projekts "Par uzdevuma termiņa pagarinājumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme V.Loginovs   Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  2018-TA-7k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Tautsaimniecības mobilizācijas plāns    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

4.3.  TA-1018  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu