Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 12.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 17.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-409
TA-1274 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""   Aizsardzības ministrija  R.Kozolvskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-102
TA-1276 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošo būvju nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija  R.Kozolvskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1344  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas 96.sesijā Ženēvā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1352  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1383  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 5.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu"   Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-4
TA-1185 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-2
TA-1182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-141
TA-1327 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kodinātava", Variešu pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-455
TA-1291 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-456
TA-1292 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 5.janvāra rīkojumā Nr.4 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1324  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-239
TA-1117 
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-164
TA-1068 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumos Nr.616 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""  Iekšlietu ministrija  K.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-458
TA-1341 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-531
TA-1340 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-559
TA-1365 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-560
TA-1366 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-256
TA-1201 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-398
TA-1333 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-401
TA-1345 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-438
TA-1257 
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aizupes skola A", Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-539
TA-1258 
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P 8", Suntažu pagastā, Ogres novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-441
TA-1261 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Vidus mežs A" Garkalnes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-439
TA-1263 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-400
TA-1262 
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pašvaldība 1", Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-543
TA-1303 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekuļu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-544
TA-1302 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Madonas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-445
TA-1357 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.941 "Izpildu lietu reģistra noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-292
TA-1218 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  K.Gerhards (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-395
TA-1241 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""   Veselības ministrija  K.Gerhards (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-286
TA-1211 
Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1326
TA-842 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.33.  VSS-210
TA-1256 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1377  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojumā Nr.422 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-465
TA-1288 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-462
TA-1314 
Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas–nekustamā īpašuma Ezera ielā 21, Valdemārpilī, Talsu novadā,-pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-32
TA-1200 
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-149
TA-962 
Noteikumu projekts "Jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringa un ziņošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-364
TA-1368 
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-601
TA-1330 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-386
TA-1268 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-449
TA-1223 
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-412
TA-1141 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-480
TA-1322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-1423  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-1444  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības pasākumu plānu vidēja termiņa sadarbībai galvenajos virzienos"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1155
TA-1286 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  U.Bisenieks A.Pelšs E.Beļskis  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-1208  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par sadarbības memorandu starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kazahstānas Republikas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ministriju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis A.Pelšs  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-457
TA-1394 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019.–2020.gadam"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Bērziņa E.Boguša A.Pelšs D.Ķezbere U.Lielpēteris M.Tukiša I.Pauloviča  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2348  (2017.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem likumprojektā "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā""  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)  J.Janēvics A.Pelšs  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-1305  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu konferenču centra finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)  R.Aleksejenko K.Soms G.Silovs A.Pelšs E.Šadris  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-1228  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ieceres "Loģistikas centra attīstība Krāslavas novada Pāterniekos" īstenošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  A.Lapiņš I.Dzalbe G.Upenieks I.Zālītis A.Lapiņš A.Pelšs   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-463
TA-1319 
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri atveramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis A.Pelšs  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-318
TA-1320 
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis A.Pelšs  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1449  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2018.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos  Labklājības ministrija  J.Reirs  A.Pelšs  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1372  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu atlaišanas pabalstu nodrošināšanai pedagogiem internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  L.Buceniece M.Kosareva A.Pelšs I.Dundure A.Grīnfelde   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1443  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 20.jūlija sanāksmē izskatāmo jautājumu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkevičs  K.Našeniece R.Ādamsons A.Butāne A.Pelšs S.Draviņš   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1347  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dinair Filton" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu" iesniegšanu"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs (EM)  R.Aleksejenko K.Soms A.Pelšs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1371  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nostāju un tālāko rīcību saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-284/16 Achmea"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina I.Dubava E.Petrocka – Petrovska  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1392  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaistīšanos Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā Nahhas un Hadri pret Beļģiju trešās puses statusā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkevičs  E.Plaksins E.L.Vītola D.Trofimovs A.Pelšs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1332  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Kozolvskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1436  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1463  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1464  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu