Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 11.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 6.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 11.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1255
TA-737 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-526
TA-1749 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-613
TA-1748 
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-655
TA-1692 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1269  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-713
TA-1679 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-714
TA-1683 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kroņu ielā, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-487
TA-1684 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-712
TA-1677 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rozes", Rites pagastā, Viesītes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-767
TA-1695 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 146, Jēkabpilī ,nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1673  Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-668
TA-1634 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1729  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-317
TA-1774 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-235
TA-1724 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1803  Par Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1789  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-638
TA-1741 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-637
TA-1742 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-641
TA-1777 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-415
TA-1665 
Noteikumu projekts "Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1667  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1781  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1780  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1756  Par Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-538
TA-1531 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1782  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1783  Par Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.61 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildei 2017.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 2.1. un 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-411
TA-1762 
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības kontroles kārtību"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-603
TA-1700 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-483
TA-1685 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – "Agroresursu un ekonomikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1725  Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"" 6.3.apakšpunktā noteiktā nosacījuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1817  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1810  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1828  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1787  Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Vaivods G.Upenieks I.Vanaga R.Kārkliņš M.Langrāts L.Buceniece M.Jansone M.Kosareva J.A.Cīrulis B.Fricsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1786  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Vanaga R.Kārkliņš M.Langrāts L.Buceniece M.Jansone M.Kosareva J.A.Cīrulis B.Fricsone  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-220
TA-1791 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-442
TA-1745 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-768
TA-1735 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2017.gadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1768  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2018.gada 30.jūnijam un 2018.gada augusta ikmēneša operatīvā informācija"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1796  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1772  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1771  Informatīvais ziņojums "Par valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-775
TA-1798 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2018.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību par Eiropas Savienības gatavības stiprināšanu pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešanai"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1848  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2018.gada 18.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  G.Valdmanis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1822  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1837  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālo sanāksmi Beļģijā, Briselē 2018.gada 14.septembrī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Cukure  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1842  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1845  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 18.septembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1847  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Tiesiskums""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  A.Batalauskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-1761  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vidējās klases helikopteru nomaiņu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  E.Palma- Jansone U.Norītis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu