Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.14.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  7.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 13.novembrī
plkst. 14:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2013  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2235  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-814
TA-2240 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ripiņas", Variešu pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2144  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0.versija)"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-840
TA-2268 
Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-917
TA-2116 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-692
TA-2171 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-784
TA-2192 
Noteikumu projekts "Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā 2014.–2021. gada periodā "  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-843
TA-2193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.18 "Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-933
TA-2301 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-932
TA-2138 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma d/s Tumšupe Nr.168, "Tumšupē 168", Podkājās, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1000
TA-2277 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1001
TA-2278 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-966
TA-2149 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-728
TA-2020 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2232  Par Ministru kabineta 2018.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 8.§) "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-786
TA-2283 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2292  Par Ministru kabineta 2018.gada 20.martā sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 19.§) "Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-935
TA-2247 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Argentīnas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-284
TA-2094 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem arhīviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2324  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-874
TA-2275 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-627
TA-2250 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-624
TA-2225 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-848
TA-2239 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-597
TA-2071 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Brīvības iela", Salas pagastā, Salas novadā, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-828  Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) 9.punktā doto uzdevumu   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-447
TA-2146 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-977
TA-2142 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2019.gadā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-924
TA-2151 
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2019.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-776
TA-2260 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-248
TA-2042 
Noteikumu projekts "Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1040
TA-2273 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-132
TA-1213 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no nolietotām riepām iegūtiem gumijas materiāliem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2272  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumā Nr.704 "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-769
TA-2133 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 6-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-809
TA-2134 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cēsu ielā 13, Rūjienā, Rūjienas novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-808
TA-2137 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Straumes"-1, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-947
TA-2243 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.334 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1041
TA-2244 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1042
TA-2285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-946
TA-2147 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Smilškalni 1" Divezeros, Ādažu novadā, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2343  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2248  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-2315  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-78
TA-854 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2296  Rīkojuma projekts "Par Līgu Daugavieti"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  L.Daugaviete  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2297  Rīkojuma projekts "Par Jāni Račko"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Račko  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par risinājumu no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas pieejamības uzlabošanai ārpus ostu teritorijām tās izmantošanai zvejas kuģos piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka B.Ingiļāvičute B.Šmita-Roķe  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2270  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas ieviešanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1007
TA-2266 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Cēsu novada un Talsu novada pašvaldībās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2342  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām apropriācijas pārdalēm Veselības ministrijas budžeta ietvaros 2018.gadā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2329  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0267  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2349  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere E.Šķibele   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2353  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Veiķeniece R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2357  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2359  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) sanāksmi 2018.gada 19. un 20.novembrī"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2241  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Melnkalnes Aizsardzības ministrijas Pievienošanās protokolu dalībai Albānijas Aizsardzības ministrijas, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Ģenerālštāba, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas, Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štāba Eiropā (SHAPE) Saprašanās memorandā par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2233  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta, Dānijas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Islandes Ārlietu ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas aizsardzības ministra, Igaunijas Republikas aizsardzības ministra, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas aizsardzības ministra, Albānijas Republikas aizsardzības ministra, Horvātijas Republikas aizsardzības ministra, Melnkalnes aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta sesto papildinājumu IV saprašanās memorandam par NAVSTAR globālās pozicionēšanas sistēmu"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2054  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gallusman" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms I.Baltābola  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2344  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām–state of play"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Pavļuta-Deslandes S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura V.Sliede A.Butāne M.Limba- Klotiņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2018-TA-12s,    M.Kučinskis     

Izskatīts MK sēdē

6.2.  2018-TA-16k,  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu