Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 4.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

zemkopības ministrs 
J.Dūklavs

Rīgā, 2018.gada 29.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 4.decembrī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-646
TA-2363 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā militārās aviācijas lidlauku izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1009
TA-2350 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Likvertene" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-681
TA-2347 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1053
TA-2416 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-732
TA-2351 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1052
TA-2374 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-998
TA-2333 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2466  Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1027
TA-2345 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1025
TA-2326 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-865
TA-2358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.489 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-558
TA-2325 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1059
TA-2402 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2483  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1080
TA-2444 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2348  Par Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 21.§) "Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-956
TA-2381 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2434  Par Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1003
TA-2412 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Ozolsalas" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-973
TA-2420 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1032
TA-2382 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.551 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-796
TA-2421 
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piekrītošo inženierbūvju pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1188
TA-2364 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas kontroles dienesta nolikums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2370  Par Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-949
TA-2491 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2469  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2512  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.530 "Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-605
TA-2517 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2521  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2482  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)  I.Mietule   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2366  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par likumprojektiem, kuru izskatīšana būtu turpināma 13.Saeimā  LR Saeimas prezidijs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2504  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2440  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2417  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku tiesiskā regulējuma pilnveidošanai"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  L.Kļaviņa A.Zitcere G.Davidovičs   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2409  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "ES fondu atbalsta instrumenta izstrāde MVU finansējuma piesaistei kapitāla tirgos"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  L.Kļaviņa E.Šķibele I.Tiesnieks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un esošo radioaktīvo atkritumu tvertņu pārsegšanas projekta izstrāde radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons" un Salaspils kodolreaktora izpētes un demontāžas projekta izstrāde"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere J.Lapiņš   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2384  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2018.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2454  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta inspektoru un laboratoriju ekspertu mācības par fitosanitārajiem pasākumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2513  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem aktuālas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem nodrošināšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina E.Pastars G.Paidere D.Robežniece D.Šodnaka D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2530  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2539  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2516  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 17.sadaļā Ekonomiskā un monetārā politika, 18.sadaļā Statistika un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 27.sadaļā Vide un klimata pārmaiņas  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis (ĀM)  Z.Zālīte G.Dailidenaite D.Dobrāja S.Silkalna   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2495  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2533  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis (ĀM)  M.Veiķeniece R.Zālīte S.Silkalna   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2532  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2018.gada 11.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis (ĀM)  S.Rupjā R.Virsis M.Klīve L.Cīrule S.Silkalna   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2540  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 6.–7.decembrī sanāksmei  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2545  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 6.-7.decembra sanāksmei  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2547  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-480/18 PrivatBank   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2468  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2173  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420301716   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu