Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  12.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 18.decembrī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1057
TA-2449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.716 "Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1056
TA-2562 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2542  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.194 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-717
TA-2430 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stopiņu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un saglabāšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-761
TA-2403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-836
TA-2401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1091
TA-2406 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-906
TA-2543 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.10 "Kraujas 2", Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1051
TA-2586 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2574  Noteikumu projekts "Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1159
TA-2611 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2588  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2589  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1015
TA-2411 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra rīkojumā Nr.39 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1136
TA-2500 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1018
TA-2502 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Āzenes ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-983
TA-2503 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2585  Par Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par risinājumu no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas pieejamības uzlabošanai zvejas kuģos piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1114
TA-2459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.490 "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1115
TA-2551 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.557 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-752
TA-2437 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1070
TA-2369 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada Pļaviņu pilsētā"  Tieslietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2617  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1060
TA-2458 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-421
TA-2487 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1109
TA-2488 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1162
TA-2610 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2558  Par Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) "Rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-875
TA-2556 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-991
TA-2338 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-818
TA-2565 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta pašvaldībām piešķiršanas noteikumi par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-824
TA-2538 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvokļa īpašuma likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1139
TA-2544 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-972
TA-2537 
Noteikumu projekts "Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1166
TA-2576 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.166 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1076
TA-2520 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1074
TA-2519 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-688
TA-2377 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Meistaru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1129
TA-2566 
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1152
TA-2564 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1151
TA-2563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-1150
TA-2561 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-856
TA-2371 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2573  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-880
TA-2467 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-881
TA-2514 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-987
TA-2397 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-807
TA-2456 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Grants ielā 12, Rīgā, pārdošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-503
TA-2422 
Noteikumu projekts "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-1125
TA-2554 
Noteikumu projekts "Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-1100
TA-2451 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-1101
TA-2450 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-1098
TA-2481 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-963
TA-2642 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā Latvijas pilsoni, kas atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  TA-2662  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.martam"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-2663  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-2664  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-1179
TA-2621 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts drošības dienesta nolikums"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-1180
TA-2622 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu amatpersonu dienesta apliecības paraugu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-1142
TA-2619 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-2629  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-2631  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-1038
TA-2655 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-992
TA-2659 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-1200
TA-2657 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  VSS-1201
TA-2656 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  VSS-981
TA-2636 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.585 "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  VSS-980
TA-2637 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  VSS-979
TA-2632 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  VSS-982
TA-2635 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.586 "Filmu producentu reģistrācijas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.71.  VSS-1088
TA-2592 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.72.  VSS-1089
TA-2593 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.73.  VSS-1090
TA-2594 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.74.  VSS-1091
TA-2595 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.75.  VSS-1072
TA-2624 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu Atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.76.  VSS-760
TA-2522 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.77.  TA-2616  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.78.  VSS-1149
TA-2645 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.79.  VSS-33
TA-2004 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.80.  VSS-1177
TA-2668 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.81.  TA-2675  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas ilgtermiņa saistību precizēšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.82.  TA-2676  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.83.  TA-2677  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"   Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.84.  TA-2648  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par materiālo un nemateriālo vērtību nodošanu Satiksmes ministrijai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.85.  VSS-1217
TA-2680 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.2 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2669  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-974
TA-2649 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru""   Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2646  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"   Veselības ministrija  A.Čakša  I.Spure T.Trocka J.Platais V.Keris V.Ābols N.Sakss O.Bogdanova I.Paeglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2634  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša  J.Platais N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2647  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša  J.Platais V.Keris V.Ābols N.Sakss I.Paeglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2644  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra rīkojumā Nr.719 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmas "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" uz budžeta resoru "29.Veselības ministrija"""   Veselības ministrija  A.Čakša  J.Platais N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2681  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jolantas Plūmes iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2682  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Jolantai Plūmei savienot amatus"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-611
TA-2055 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par situāciju ielu tirdzniecībā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1102
TA-2546 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2017.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2670  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam projektu un tā iesniegšanu Eiropas Komisijā izvērtēšanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks A.Apaņuks L.Jansone Z.Līde H.Rimša A.Lācis J.Kalējs K.Osis Dz.Lejniece A.Ozols R.Vesere S.Āmare-Pilka R.Konstante  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2660  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par valsts budžeta dotāciju pieejamību pašvaldību īstenotajos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektos"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards E.Šadris V.Valainis A.Feldmane M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2623  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Salinieka  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2658  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā"  Veselības ministrija  A.Čakša  J.Platais N.Sakss  Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  TA-2679  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 20.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-2523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic Block" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2590  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2019.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2018.gada 31.augustam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2643  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām – esošā situācija"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne S.Pavļuta- Deslandes B.Braže   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2633  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2684  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.novembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Lapiņš I.Lipovska A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-2583  Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Rībens J.Pone Ē.Eglītis V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2553  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums par Karatiesu likuma izpildes nodrošināšanu  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2148  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu