Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2019.gada  3.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 8.janvārī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1082
TA-2490 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1011
TA-2399 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-660
TA-2261 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Sabiedriskā labuma organizāciju likums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-984
TA-2603 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1157
TA-2614 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.745 "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-350
TA-2559 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1181
TA-2618 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2702  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2703  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2665  Par Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2689  Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 9.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-990
TA-2625 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2311  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-599
TA-2626 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-884
TA-2475 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.598 "Noteikumi par kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmām prasībām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1054
TA-2531 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1063
TA-2575 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-628
TA-2360 
Noteikumu projekts "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-324
TA-2697 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1172
TA-2638 
Noteikumu projekts "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1244
TA-9 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1215
TA-2687 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2652  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2653  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2650  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2654  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1238
TA-2518 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-846
TA-2407 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2671  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progresu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko E.Branta M.Jansons   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2628  Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Reinšmite I.Brokāne E.Valantis O.Feldmane J.Salmiņa M.Valdmane  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-2724  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Razāns E.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2658  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā"  Veselības ministrija  A.Čakša  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2700  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par Diasporas likuma finansējumu)  LR Saeimas Ārlietu komisija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-4  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas neleģislatīvajiem priekšlikumiem brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-6  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmumu par to, lai Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-17  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 8.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve R.Virsis   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-19  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-27  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas devīto sesiju 2019.gada 11.-13.janvārī"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2673  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksām Portfeļgarantiju instrumenta ieviešanai līdz 2018.gada 30.septembrim un nepieciešamo finansējumu turpmākiem gadiem"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2425  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-23-03   Satversmes tiesa  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2710  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas nostāja par Deklarāciju par Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-284/16 Achmea tiesiskajām sekām un tās parakstīšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Cildermane  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2019-TA-13s (2018.),    R.Bergmanis     
Izskatīts MK sēdē
8.2.  2019-TA-19k (2018.),    A.Ašeradens     
Izskatīts MK sēdē
8.3.  TA-30  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu