Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 26.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  20.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 26.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1279
TA-421 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvokļu remontam Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un to aprīkošanai ar iekārtām un mēbelēm"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1248
TA-391 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1137
TA-194 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1
TA-370 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-142
TA-385 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varoņu ielā 55A, Valkā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-508  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-6
TA-395 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-68
TA-336 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-73
TA-519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-74
TA-520 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-79
TA-378 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-55
TA-435 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-83
TA-437 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-503  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-465  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.530 "Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1235
TA-367 
Rīkojuma projekts "Par Grobiņas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Masti" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-975
TA-365 
Noteikumu projekts "Meliorācijas kadastra noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-44
TA-425 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-132
TA-491 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-492  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1238
TA-424 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 54A, Jelgavā, ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pamatkapitālā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-440  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Zitcere J.Račko J.Melderis I.Apsīte B.Vītoliņa E.Pastars U.Apsītis D.Buse V.Zūkere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1231
TA-392 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-489  Likumprojekts "Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo fizisko personu datu likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-541  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Jansone   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-555  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-586  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-587  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu""  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1257
TA-407 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1188
TA-454 
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanu ar dienesta dzīvojamām telpām Ādažu novadā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  A.Puriņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-484  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupu" un rīkojuma projekts "Par Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pilnvarām visaptverošas valsts aizsardzības jomā un visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-556  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2019.gada 20.februāra rezolūcijā Nr.2019-1.1.1./11-11 dotā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-11  (jautājuma izskatīšana uz 2 nedēļām atlikta) Atbildes projekts Tiesībsargam (par atzinumu pārbaudes lietā "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu")  Tiesībsargs  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-342  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par atzinumu pārbaudes lietā "Par pienākumu maksāt OIK elektroenerģijas neto norēķina sistēmas ietvaros")   Tiesībsargs  R.Nemiro  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-431  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par grozījumu izdarīšanu Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) un nosaukuma maiņu, svītrojot vārdu: "Eiropas" ("European") un Latvijas Republikas viedokli Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās Komisijas Iekšzemes transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadājumu darba grupas (WP.15) 106.sesijā 2019.gada 13.-17.maijā, Ženēvā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  V.Līpenīts  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-580  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta Ministru padomes 2019.gada 26.-27.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-589  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 2.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-423  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Līgums par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo ieguldījumu līgumu denonsēšanu""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Cildermane  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-575  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Lapiņš A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Apsīte K.Grabe  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-581  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-743/18 Elme Messer Metalurgs  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-582  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-746/18 H. K.  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2101  (2012.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  R.Nemiro  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-411  Paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A43006719   Administratīvā apgabaltiesa  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-572  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu kandidatūru apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-591  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Saeimas 2019.gada 10.janvāra lēmuma "Par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu" izpildi" un likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks J.Irbe E.Bērziņa A.Kārkliņš   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2019-TA-1k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ēcis pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

9.2.  2019-TA-2k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kovaļonoks pret Franciju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu