Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 7.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs 

J.Reirs

Rīgā, 2019.gada  2.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 7.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-750  Noteikumu projekts "Biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-768  Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-916
TA-709 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Nr.22 Ziemeļu ielā 7B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1223
TA-576 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.499 "Muitas atļauju noteikumi""  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-189
TA-665 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Triskopci" Demenes pagastā, Daugavpils novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-737  Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 49.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu"" atzīšanu par spēku zaudējušu  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-964
TA-618 
Noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-194
TA-663 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-195
TA-664 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Ikažencu novērošanas torni"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-8
TA-677 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-653  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumā Nr.114 "Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1078
TA-660 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)  E.Šķibele A.Hammers J.Brazovskis I.Ose S.Sedleniece M.Svirskis A.Zitcere I.Albova   Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-206
TA-774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-198
TA-789 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-802  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kristīni Līci"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-89
TA-732 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  J.Brazovskis D.Dzilna I.Stepiņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-790  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-2385  (2018.) Konceptuāls ziņojums "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  K.Miksons   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-314
TA-781 
Informatīvais ziņojums "Par Zviedrijas valdības dāvanu Latvijas simtgadē un Latvijas dalību Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fondā (The Foundation for Sweden-Latvia Cooperation Fund)"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Krūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-646  Informatīvais ziņojums "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-714  Informatīvais ziņojums "Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2018.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-255
TA-759 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai Eiropas Savienības programmas "HORIZON 2020" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Beļskis G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-826  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2019.gada 16.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Cukure L.Jermacāne   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-828  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 9.maija neformālo ES valstu un valdību vadītāju sanāksmi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve L.Cīrule R.Brusbārdis   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-831  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2019.gada 13.maija Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-830  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 19.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0123  Finanšu ministrija  I.Viņķele (FM)  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-839  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) 2019.gada 14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)  G.Leitlande  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-843  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  T.Linkaits (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu