Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 25.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  19.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 25.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-186
TA-1100 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1114  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-228
TA-999 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-346
TA-1115 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-318
TA-1028 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-362
TA-1024 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-413
TA-1046 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 16.decembra rīkojuma Nr.588 "Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-367
TA-1033 
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-789
TA-1044 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-365
TA-992 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1097  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1103  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Bordāns (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-271
TA-1042 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Bordāns (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-272
TA-1043 
Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Bordāns (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-9
TA-1045 
Noteikumu projekts "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Bordāns (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-297
TA-1038 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-391
TA-1079 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK un atlikts 
1.18.  VSS-1265
TA-476 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1264
TA-498 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-457
TA-1082 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK un atlikts 
1.21.  TA-339  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.147 "Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1133  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 51.0 versija - LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa", 2.kārta)"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-283
TA-1078 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-16
TA-1116 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-313
TA-1060 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-656  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Šķiltere J.Lielpēteris  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-1181  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  G.Silovs B.Vītoliņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-227
TA-1104 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Jauno jātnieku skola""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Bordāns (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-8
TA-249 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) (2018.) Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-1073  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021.gada perioda divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas priekšlikumu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1110
TA-1006 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienotu ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto personu statistikas datu uzskaiti atbilstoši MAIS3+ prasībām"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-974  Informatīvais ziņojums "Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaita"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1124  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību īstenot revīziju par faktoriem, kas ietekmē efektīvu kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-1083  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  D.Klinsone  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1000  (jautājuma izskatīšana atlikta) Ierobežotas pieejamības informācija   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-1015  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-1179  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par AS "Pasažieru vilciens" rīkoto iepirkumu "Piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde un personāla apmācība" un tā rezultātā slēdzamā līguma izpildei nepieciešamo finansējumu un saistīto risku izvērtējums"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-1053  Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1127  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu