Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 8.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  3.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 8.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-585
TA-2212 
(atbalstīts VSS) (2018.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-769
TA-1756 
Likumprojekts "Grozījums Detektīvdarbības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1774  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-456
TA-1672 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-518
TA-1687 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1747  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.7.  VSS-654
TA-1824 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1611  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-674
TA-1484 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1849  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1627  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.360 "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā""  Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1784  Rīkojuma projekts "Par Santu Purgaili"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  S.Purgaile  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1874  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Apsīte D.Brūklītis B.Vītoliņa A.Silantjevs G.Āboltiņš T.Sampira  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1838  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts finansējumu nodrošināšanu Siguldas novada pašvaldībai Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē starptautiski nozīmīga pasākuma nodrošināšanai nepieciešamās Peldu ielas avārijas seku likvidēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-80
TA-1654 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas 2014.-2017.gadā starpposma novērtējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Arāja I.Vanaga A.Grīnfelde   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1814  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.prioritārā virziena ietvaros atbrīvotā Eiropas Savienības fondu finansējuma izmantošanas alternatīvām un izvēlēto risinājumu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-820
TA-1762 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-1871  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas 2018.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  G.Medne A.Andreičika Z.Zariņa   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
4.1.  TA-1879  Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts  Finanšu ministrija  J.Reirs  G.Kaminskis L.Ūbele S.Šķiltere J.Bunkus A.Salmiņš A.Kaļāne I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1831  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Laipniece I.Vanaga I.Dundure A.Grīnfelde  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1834  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš M.Kosareva L.Buceniece I.Vanaga I.Dundure A.Veidemanis A.Grīnfelde A.Rudzīte A.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1802  Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Vanaga A.Grīnfelde  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1835  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš M.Kosareva L.Buceniece A.Veidemanis A.Rudzīte A.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1881  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1882  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1883  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks   Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1884  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks   Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-812
TA-1804 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina G.Paidere D.Kiopa J.Račko   Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1832  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-1833  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs A.Depkovska L.F.Dreimane  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1811  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas rīcību, lai novērstu pārkāpumus, kas minēti Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra argumentētajā atzinumā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1880  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 14.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1902  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes 50.panta formāta 2019.gada 15.oktobra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)  S.Rupjā R.Virsis-Šneiders L.Cīrule  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1907  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2019.gada 17.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 2019.gada 17.-18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)  M.Klīve L.Cīrule R.Brusbārdis K.Leja   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1906  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2019.gada 9.oktobra Euro grupas un 2019.gada 10.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1909  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.-15.oktobra sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1911  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1767  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Direktīvā 2009/72/EK noteikto prasību elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai ieviešanas pārvērtēšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš M.Kauliņš G.Baļčūns O.Bogdanova J.Miķelsons  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1773  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Petraviča (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1878  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai"  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)  A.Kurme M.Klīve S.Rupjā L.Kalēja A.Butāne A.Vahere- Abražune J.Paiders V.Narnicka R.Zukuls R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  TA-1877  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 18.-20.oktobra Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1873  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Mihailovs pret Lietuvu"   Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)   K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2019-TA-14k,  (iekļauts papildus)     I.Viņķele (ĀM)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu