Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 26.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  20.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 26.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-791
TA-2144 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai "BEZVESTS.LV""  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-863
TA-2184 
Noteikuma projekts "Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2186  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2176  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo enerģētikas un klimata padomi"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-621
TA-1926 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-622
TA-1927 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-623
TA-1928 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-620
TA-1929 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-844
TA-2138 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-998
TA-2139 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zasulauka ielā 3A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-828
TA-2112 
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-738
TA-2084 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-751
TA-2193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1002
TA-2155 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķengaraga ielā 8, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-772
TA-2183 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-428
TA-2159 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-427
TA-2194 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1001
TA-2161 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1034
TA-2162 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P92 Iecava-Stelpe pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-947
TA-2180 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1014
TA-2081 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.614 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2165  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-858
TA-2120 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1048
TA-2128 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Malveši-Apsītes" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1047
TA-2129 
Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Spilvu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1046
TA-2135 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1050
TA-2130 
Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vilku kalna ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1045
TA-2133 
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baranu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-492
TA-2131 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lubānas ezera austrumu dambis" Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2210  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1054
TA-2240 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par konsulāro palīdzību un sadarbību"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2236  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Datu valsts inspekcijas direktora amatu"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2175  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanu Kasparam Podiņam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  K.Podiņš  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-993
TA-2172 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2191  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2019"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2145  Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere M.Laurs I.Bērziņa A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-878
TA-1176 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Kāpostiņš I.Bērziņa A.Lapiņš  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-2289  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Administratīvās atbildības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2073  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2018.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-480
TA-2164 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu nosacījumu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-912
TA-2117 
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanas jomā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina O.Zeile S.Laganovskis A.Grīnbergs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2261  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2271  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica pirmā Finansēšanas līguma (CEF1) grozījumu parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2287  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 4.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1753  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijai (par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība")  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2250  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2247  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Lapiņš I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2284  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmei  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2285  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2019.gada 29.novembra sanāksmei   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2288  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 25.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 15.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 2.sesijas turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 51.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 51.sesiju, Madridē, Spānijā, 2019.gada 2.-13.decembrī"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2290  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2294  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 2.-3.decembra sanāksmei  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2295  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2270   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1563  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420257615  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  R.Nemiro  Ē.Eglītis K.Lore I.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2160  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2018.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  M.Vilcāns I.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2054  Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
7.2.  TA-1460  (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2018.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Beļskis M.Mežgals J.Garisons   
7.3.  TA-2267  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  A.K.Kariņš     
Skatīt protokolu