Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 3.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  28.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 3.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1022
TA-2185 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Rīgas Tehniskajai universitātei"   Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1829  Par Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 73.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 5.§) "Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 3. un 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-975
TA-2203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-976
TA-2204 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-977
TA-2205 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1006
TA-2182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-330
TA-2140 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2206  Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-755
TA-2253 
Likumprojekts "Grozījums Bīstamo kravu aprites likumā"  Satiksmes ministrija  I.Šuplinska (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2156  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-724
TA-2221 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1015
TA-2222 
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2136  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta programmas īstenošanas kārtība aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2241  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2310  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2343  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2338  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Globālā mediju aizsardzības fonda, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja pārstāvniecības Ukrainā, Eiropas Savienības Trasta fonda Sīrijai, ANO Humānās palīdzības aģentūras, NATO-Ukrainas platformas cīņai pret hibrīddraudiem, Eiropas Padomes rīcības plāna Ukrainai un Eiropas Padomes rīcības plāna Gruzijai budžetos"  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2392  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2175  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanu Kasparam Podiņam"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  K.Podiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2270  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  J.Plūme T.Trubača D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-484
TA-1447 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-483
TA-1448 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-482
TA-1449 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-407
TA-2213 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina M.Stivrenieks O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-409
TA-2214 
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina M.Stivrenieks O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-408
TA-2212 
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina M.Stivrenieks O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1118
TA-2248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  S.Zvidriņa S.Šķiltere O.Zeile I.Reizina  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1117
TA-2249 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  S.Zvidriņa S.Šķiltere O.Zeile I.Reizina  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1116
TA-2252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  I.Ilgaža S.Šķiltere I.Reizina  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2280  Informatīvais ziņojums "Par atsevišķu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi un plānotajiem pasākumiem veselības nozares reformu turpināšanai"  Veselības ministrija  I.Viņķele  L.Zandberga  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-878
TA-1176 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Kāpostiņš I.Bērziņa A.Lapiņš  Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  TA-2346  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere M.Laurs M.Spička   Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2357  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru prezidents  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1888  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par ierobežojošu tiesisko regulējumu attiecībā uz darījumiem ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu objektu tuvumā)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2151  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumu Nr.454 "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2327  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 2.maija spriedumu lietā Nr.2018-14-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7.1 daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina I.Spure O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2395  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa finansējumu RB Rail AS aktivitāšu īstenošanai Latvijas teritorijā"  Satiksmes ministrija  I.Šuplinska (SM)  O.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
4.1.  TA-2350  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2397  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2321  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2237  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2354  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  V.Soņeca  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2358  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2364  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  I.Viņķele (ĀM)  S.Rupjā A.Kurme M.Klīve L.Cīrule A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2391  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2019.gada 4.decembra Euro grupas un 2019.gada 5.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  N.Sakss D.Buse K.Ziediņš G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2394  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.3 "Veidojot ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030.gadam – panākumi un turpmākie soļi"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  V.Vesperis M.Sīmane   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2268  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2340  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"   Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  L.Kļaviņa N.Sakss M.Trautmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1643  (iekļauts papildus) Atbildes projekts Latvijas Universitātei   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1162  Dienesta vajadzībām  LR Saeimas Nacionālās drošības komisija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2263  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  J.Pūce (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1000  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2019-TA-16k,  (iekļauts papildus)    R.Nemiro     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu