Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 11.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  4.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 11.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-14
TA-108 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-251
TA-41 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Zaļais mežs" Sējas novadā nodošanu Sējas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-126  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1070
TA-140 
Rīkojuma projekts "Par neizīrēto valsts dzīvokļu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1191
TA-77 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atmodas ielā 32F, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-119  Par Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-672
TA-2537 
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1206
TA-2390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1133
TA-16 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukcijā Nr.16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-122  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-112  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1193
TA-14 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par sadarbību kultūras un mākslas jomā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1077
TA-109 
Noteikumu projekts "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1035
TA-2587 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1125
TA-29 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1168
TA-68 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-946
TA-69 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V880" Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-725
TA-46 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-132  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1163
TA-116 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-172  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" izveidošanu un darbības pamatprincipiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-999
TA-73 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-768
TA-57 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1255
TA-174 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" īstenošanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-162  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra Administratīvajā padomē, Padomnieku ekspertu grupā un Arbitru ekspertu grupā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-900
TA-130 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-143
TA-146 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1170
TA-152 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-111  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-28  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ēriku Eglīti"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-27  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Edmundu Valanti"   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  E.Valantis  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-144  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Edmundam Valantim savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  VSS-767
TA-2470 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  V.Reitere E.Vidriks L.Zommere D.Kotzeva  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-179  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ilondu Stepanovu"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1183
TA-153 
Plāna projekts "Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.-2021.gadam"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  T.Ceļmillers M.Anspoka L.Zemīta K.Kinča A.Sebre D.Gaile A.Krūmiņa I.Dobelniece K.Kuprijanova S.Segliņa A.Lapiņš I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-1122
TA-18 
Informatīvais ziņojums "Par apbedīšanas nozares regulējuma pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2398  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  M.Roze I.Briede J.Salmiņš   Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-198  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2020.gada 13.februāra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1277
TA-88 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (t.sk. Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2562  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai (par efektīvas siltumenerģijas izlietošanas prasības piemērošanas termiņiem)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-200  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Rīgas domes atlaišanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-171  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "EIROPAS ZAĻAIS KURSS""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-184  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 17.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-192  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā A.Kurme M.Klīve R.Virsis-Šneiders J.Kevišs-Petuško   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-197  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības mandātā sarunām ar Apvienoto Karalisti par nākotnes attiecībām"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve S.Rupjā L.Kalēja   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2564  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-34-0103   Satversmes tiesa  R.Nemiro  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2571  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-37-0103   Satversmes tiesa  R.Nemiro  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-125  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-92  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2019.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420129719   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2036  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-24-03   Satversmes tiesa  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu