Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  12.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 18.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-124  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1176
TA-142 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kovārņu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-178  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""   Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-168  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""   Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1190
TA-147 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1189
TA-139 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-701
TA-86 
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1159
TA-113 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1098
TA-154 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-177  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1115
TA-167 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  J.Pūce (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1124
TA-30 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.360 "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  J.Pūce (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1217
TA-117 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par vienkāršotiem ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas noteikumiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas aviokompāniju gaisa kuģu apkalpes locekļiem"  Satiksmes ministrija  J.Pūce (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1589  Par Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 69.§) "Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2017.gadu"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  J.Pūce (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1232
TA-123 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada Cēsu pilsētā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1208
TA-128 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-961
TA-118 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1121
TA-104 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-42
TA-163 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1199
TA-158 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1246
TA-145 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-222  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Vienošanos, ar ko groza 2004.gada 11.februāra Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošo Statūtu 14.pantu, un grozījumiem Ziemeļu Investīciju bankas pārējos Statūtu pantos"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-794
TA-127 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Apsīte G.Krasovskis Z.Liepiņa I.Pilmanis   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-810
TA-2469 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Paļčevska K.Miļevska  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-493
TA-1869 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Baldiņa S.Šķiltere P.Leiškalns M.Vanags L.Bluša A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1867  (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Baldiņa S.Šķiltere P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1868  (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Baldiņa S.Šķiltere P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1164
TA-98 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-2
TA-194 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-193  Konceptuāls ziņojums "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs A.Zeps J.Vētra G.Krasovskis I.Krasts C.Rivera L.Helmane A.Rostovskis A.Baumanis J.Endziņš L.Šteinberga O.Pugovičs K.Zariņa R.Melbārdis L.Smildziņa-Bērtulsone I.Upmale L.Sprūde K.Carjova K.Zariņš A.Teikmanis I.Vanaga R.Muktupāvela J.Bernāts O.Spārītis G.Rača J.Širina A.Staņēviča A.Pokšāne I.D.Zeps E.Ratnieks A.Augustāns L.Rituma J.Spridzāns D.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-138  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019.gada 19.marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, kontaktpunkta ieviešanu Latvijas Republikā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  K.Lore H.Skarbnieks Z.Liepiņa E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-143  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pilnveidojumiem invaliditātes noteikšanas sistēmā un nodarbinātības atbalsta pakalpojumos personām ar invaliditāti"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-266
TA-2489 
Informatīvais ziņojums "Ceļvedis piektās paaudzes (5G) publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu ieviešanai Latvijā"  Satiksmes ministrija  J.Pūce (SM)  Z.Kanberga  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1  Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Kašs   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-224  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" sestajam projektu uzsaukumam"  Satiksmes ministrija  J.Pūce (SM)  O.Bērziņa D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-95  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (Par Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumu Nr.579 "Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru" 2. un 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-230  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 25.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā A.Kurme M.Klīve R.Virsis-Šneiders J.Kevišs-Petuško A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-231  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Euro grupas 2020.gada 17.februāra un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2020.gada 18.februāra sanāksmei  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-236  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2020.gada 20.februāra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vahere- Abražune  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-241  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 20.februāra neformālo ES valstu un valdību vadītāju sanāksmi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve J.Kevišs-Petuško A.Butāne A.Gaņģe  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-170  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020.-2022.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Zemdega  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2491  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C30532919  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa  A.K.Kariņš (FM)  A.Zitcere E.Šķibele G.Davidovičs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-223  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par deklarācijas noslēgšanu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par 5G drošību"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Ozoliņš V.Rakstiņš J.Garisons   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-238  (iekļauts papildus) Ierobežota pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-243  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas vēršanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret Dānijas Karalisti"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu