Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 7.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  30.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 7.aprīlī
plkst. 12:00 (attālināti) 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-491  Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-411  Likumprojekts "Grozījums Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1188
TA-435 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-429  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-343
TA-390 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.358 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1132
TA-359 
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-629
TA-356 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-55
TA-428 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-138
TA-431 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatora ēka TP-4226", Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-18
TA-401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-871
TA-310 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-461  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-75
TA-402 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-76
TA-409 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "P68" Daugavpils novadā, Skrudalienas pagastā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-36
TA-467 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 14, Rīgā, pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-19
TA-468 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzirnieki" Mārupes novadā daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-107
TA-373 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-106
TA-400 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-68
TA-427 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1131
TA-458 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
1.21.  VSS-1211
TA-378 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1212
TA-379 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1213
TA-380 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-155
TA-531 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-562  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-1195
TA-289 
(iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par attīstības sadarbībai paredzētā finansējuma palielināšanu 2021.–2025.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Trokša L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-590  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2020.gada 7.aprīļa augsta līmeņa videokonferenci "Eiropas pētniecības un inovāciju atbilde uz notiekošo slimību uzliesmojumu, ko izraisījis jaunais koronavīruss" izskatāmajiem jautājumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta (I)
3.1.  TA-464  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420200018   Administratīvā apgabaltiesa  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-250  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-563  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora atbrīvošanu no amata"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-580  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 8.aprīļa neformālo augsta līmeņa Eiropas Savienības kultūras ministru videokonferenci par COVID-19 ietekmi uz kultūras un radošo sektoru"  Kultūras ministrija  N.Puntulis   S.Catlaka  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-593  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumiem ES finanšu atbalsta instrumentiem COVID-19 krīzes seku mazināšanai"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-449  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-564  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Valgača   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-554  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par likumā "Par valsts budžetu 2020.gadam" noteikto valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-555  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-577  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-579  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-596  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta risinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-594  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-595  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-597  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-600  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
5.12.  SAN-65
 
MK 07.04.2020. sēdes protokols Nr.22  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu