Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 21.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 16.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 21.aprīlī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-70
TA-608 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-123
TA-569 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.oktobra noteikumos Nr.642 "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodevu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-463  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.663 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1225
TA-583 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-128
TA-556 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 45, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-199
TA-612 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-588  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-632  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-136
TA-591 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-135
TA-592 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1155
TA-350 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-548  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-15
TA-383 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.173 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1278
TA-403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-167
TA-567 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-164
TA-568 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 86, Rīgā, daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-165
TA-572 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Autoceļu P4 un V36 krustojums" Stopiņu novadā pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciems–Ulbroka krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-217
TA-573 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazrijnieki A" Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-192
TA-574 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birutas A", Babītes pagastā, Babītes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils segas pastiprināšanas (pārbūves) projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-268
TA-84 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-88
TA-549 
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-540  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.septembra rīkojumā Nr.532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija)""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-506  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-177
TA-576 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-688  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 8.§) likumprojekts "Grozījums likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"" un (prot. Nr.21 9.§) likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-552  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu A.Grišinam"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  A.Grišins  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-114
TA-529 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-62
TA-667 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-901
TA-492 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2019.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-681  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Sporta ministru 2020.gada 21.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-697  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tūrisma ministru sanāksmē par COVID -19 ietekmi uz tūrismu 2020.gada 27.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-605  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par dīkstāves pabalstiem ārstniecības personām, kuras nav tieši iesaistītas Covid-19 krīzes pārvarēšanā)  Tiesībsargs  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-517  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-295  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-12-0103   Satversmes tiesa  J.Vitenbergs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-615  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.719 "Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-658  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Valantis M.Auders   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-659  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Valantis M.Auders   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-689  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-700  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-682  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-702  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienotu individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes koordināciju"   Iekšlietu ministrija  A.K.Kariņš  M.Baltmanis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-690  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 22.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-699  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 22.aprīļa sanāksmē un Eiropadomes 23.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  SAN-73
 
MK 21.04.2020. sēdes protokols Nr.26  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu