Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 12.maija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 7.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 12.maijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1264
TA-585 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.augusta noteikumos Nr.590 "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un apmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-280
TA-729 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Amatas novada domei autoceļa "Puškina krustojums–Celmiņi" posma seguma atjaunošanai"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-259
TA-720 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-260
TA-721 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-749  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-746  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-750  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-751  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-752  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-792  Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-163
TA-755 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-765  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-783  Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-261
TA-734 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma nodošanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-22
TA-686 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-168
TA-685 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-814  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-662  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-663  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-227
TA-834 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Zeps I.Vanaga C.Rivera E.Ratnieks M.Strads J.Bernāts L.Rituma J.Širina  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-228
TA-831 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Aļošina A.Donskis I.Vanaga E.Ratnieks J.Bernāts Z.Zvirgzdiņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1244
TA-714 
Konceptuāls ziņojums "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-852  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 13.maija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-858  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 15.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-868  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 12.maija videokonferenci   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  2020-TA-2s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2019.gadā"    J.Bordāns     

Izskatīts MK sēdē

5.2.  TA-92  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2019.) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420129719   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-826  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks A.Deksne  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-832  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata kandidāta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-833  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amata kandidāta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-817  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-827  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-818  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-819  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-820  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.777 "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-829  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-805  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-861  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-870  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par esošajiem individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes testēšanas izaicinājumiem centralizētajās individuālo aizsardzības līdzekļu iegādēs"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-857  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība un nosacījumi jaunu valsts aizdevumu izsniegšanai ar COVID-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-863  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" reliģisko savienību (baznīcu) garīgā un kalpojošā personāla atbalstam saistībā ar Covid-19"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-864  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Spure  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-847  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  SAN-87
 
MK 12.05.2020. sēdes protokols Nr.32  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu