Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 19.maija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  12.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 19.maijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-54
TA-728 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-691  Protokollēmuma projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022.gadam"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-255
TA-769 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1230
TA-803 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-307
TA-812 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-210
TA-777 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.766 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-211
TA-778 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-821  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.februāra rīkojumā Nr.94 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija)""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1157
TA-677 
Likumprojekts "Grozījumi Kultūras institūciju likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1156
TA-678 
Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1158
TA-679 
Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-193
TA-764 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-298
TA-731 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-95
TA-773 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-159
TA-757 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.881 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-160
TA-758 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-85
TA-640 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-157
TA-654 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-295
TA-789 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-63
TA-782 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlasa Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-2277  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2019.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1110
TA-767 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-925  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 19.maija neformālo Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru videokonferenci par Covid 19 ietekmi uz kultūras un radošo sektoru"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Catlaka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-934  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Izglītības un jaunatnes ministru 2020.gada 18.-19.maija videokonferenci par jaunā koronavīrusa (COVID-19) ietekmi uz izglītību un jaunatni  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-935  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par otro Eiropas Savienības tūrisma ministru sanāksmi par Eiropas komisijas tūrisma pakotnes "Tūrisms un transports" 2020.gada 20.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
III. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
3.1.  TA-915  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-848/19 P Vācija/Polija  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-918  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Eiropas Savienības Tiesas lietā C-638/19 P Komisija/European Food u.c.   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-926  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Urzulas fon der Leienas vadītās Eiropas Komisijas publicēto digitālo pakotni – redzējumu par Eiropas digitālas nākotnes veidošanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-933  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 15.maija Euro grupas un 2020.gada 19.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  TA-490  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-19-0103   Satversmes tiesa  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-735  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  2020-TA-7k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Zelčs pret Latviju"    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

V. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-882  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris B.Kņiģins  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-895  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-891  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  TA-887  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-888  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-884  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-760  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par droša un attālināta darba nodrošināšanu valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-894  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.237 "Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-890  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-916  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Covid-19 seku mazināšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Saskaņotie tiesību aktu projekti
6.1.  TA-238  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  SAN-90
 
MK 19.05.2020. sēdes protokols Nr.34  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu