Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 16.jūnija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  10.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 16.jūnijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-343
TA-932 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-102
TA-944 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-276
TA-1045 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1284
TA-910 
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-262
TA-930 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-97
TA-969 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-153
TA-972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-152
TA-973 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1177
TA-959 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgās meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-101
TA-985 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezernieki" Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1063  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1046  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-281
TA-976 
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-279
TA-977 
Noteikumu projekts "Daugavpils tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-330
TA-1008 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Trīsstūris" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-950
TA-943 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1242
TA-964 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-579
TA-966 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1010  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pārskata gadu peļņas daļu par 2019.–2023.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-272
TA-1007 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Mednieki A" un "Upnieki A" Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-299
TA-995 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi-1C2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-218
TA-998 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-314
TA-1020 
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Apvedceļš A12" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-271
TA-1047 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1061  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-326
TA-1037 
Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1013  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1109  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Gruzijai Covid-19 izplatības ierobežošanā"   Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1112  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1110  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1072  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1058  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr. 310 "Par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1059  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1081  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-834
TA-67 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Apsīte A.Latišenko D.Brūklītis Ģ.Āboltiņš T.Meisītis I.Smirnova R.Veinbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1089  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša A.Cimdars   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1113  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1123  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece I.Vanaga A.Grīnfelde  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1124  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece I.Vanaga A.Grīnfelde  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1126  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  L.Buceniece I.Vanaga A.Grīnfelde  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1125  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1116  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1118  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.septembra rīkojumā Nr.438 "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK un atlikts 
2.11.  TA-1137  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Īpašā atbalsta mehānisma repatriācijas izmaksu segšanas kārtība tūrisma operatoriem"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1139  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1077  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ērika Eglīša atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata un Edmunda Valanta iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1080  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Edmundam Valantim savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1078  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rūdolfa Nereta atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Kaspara Rožkalna iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Rožkalns  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1079  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Kasparam Rožkalnam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Rožkalns  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-288
TA-1142 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
2.18.  TA-1157  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
2.19.  TA-1150  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1154  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1064  Konceptuāls ziņojums "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-271  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām"  Finanšu ministrija  J.Reirs  V.Narnicka  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1049  Informatīvais ziņojums "Par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām kases aparātos un citās ierīcēs ēnu ekonomikas mazināšanas nolūkos"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1602  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2019.) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas" īstenošanai Ventspils augstskolā un Vidzemes Augstskolā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1038  Informatīvais ziņojums "Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1140  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības vides ministru 2020.gada 23.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1158  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu un turpmāko virzību" un rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  L.Zeltiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1163  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Izglītības ministru neformālajā 2020.gada 23.jūnija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-961  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par atbalstu kultūras nozares stabilizēšanas plānam)  LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  N.Puntulis  L.Zeltiņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-1044  Likumprojekts "Grozījums Ventspils brīvostas likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Strautmane A.Purmalis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1099  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1147  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1162  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1146  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 19.jūnija ES valstu un valdību vadītāju sanāksmi   Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  A.Kurme M.Klīve J.Kevišs-Petuško A.Butāne   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1161  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 16.jūnija videokonferenci   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  SAN-111
 
MK 16.06.2020. sēdes protokols Nr.41  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu