Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 28.jūlija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 20.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 28.jūlijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-409
TA-1245 
Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā”   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Pabriks (MP)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1250  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-370
TA-1253 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.75 "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-402
TA-1206 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-428
TA-1210 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļnīcā", Tomē, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-427
TA-1211 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-426
TA-1208 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-141
TA-1213 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""   Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-20
TA-1221 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"   Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)     Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-303
TA-1205 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""  Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)     Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1269  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-188
TA-1173 
Noteikumu projekts "Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam kārtība"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-286
TA-1256 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-348
TA-1215 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-365
TA-1166 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-437
TA-1228 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 18, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-108
TA-1220 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-109
TA-1222 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1130
TA-1214 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem"   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1016
TA-1326 
Noteikumu projekts "Veselības pārbaudes kārtība personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-367
TA-1242 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)     Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1236  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1327  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai īstenošanas kārtība"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1389  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1286  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-95
TA-1292 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-96
TA-1293 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1308  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1250
TA-1332 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-149
TA-1171 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-911  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-913  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1404  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1284  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1323  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1322  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1381  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1394  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1396  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1397  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-878
TA-2272 
(iekļauts papildus) (2019.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1398  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-1395  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-1229
TA-1399 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1354  Rīkojuma projekts "Par Gitu Rēvaldi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1360  Rīkojuma projekts "Par Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs T.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1247  Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Iekšējā drošības biroja priekšnieka amatā pulkvedim V.Mūrniekam"   Iekšlietu ministrija  J.Vitenbergs (IEM)     Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1425  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par konkursa komisijas izveidošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Arāja A.Vahere-Abražune   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1268
TA-1235 
Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.–2022.gadam"  Veselības ministrija  I.Viņķele  P.Liniņš D.Vītols I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1267  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Erasmus+ K3 strukturālo reformu programmas apstiprinātā projekta augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas īstenošanai Latvijā nepieciešamo līdzfinansējumu 2020.–2022.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1300  Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1237  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta "Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu" progresu, riskiem, turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-1400  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2020.gada 21.jūlija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences (pētniecības) jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-169  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes vēstules projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par E-veselības projekta ieviešanu)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-1420  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  J.Zīvarts G.Catlaks E.Severs A.Kerls   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1429  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1443  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1388  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2102   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1434  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Grozītais priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Grozītais priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa A.Esenberga   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  2020-TA-10k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Grīnbergs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2020-TA-11k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Šteina pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2020-TA-12k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Maļinovskis pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  TA-1266  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Sļadzevskis pret Latviju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1334  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.Pabriks (MP)    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1243  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-92  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420129719  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3140  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2014.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420419514  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  SAN-138
 
MK 28.07.2020. sēdes protokols Nr.46  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu