Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 6.oktobra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  30.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 6.oktobrī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-554
TA-1705 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-705
TA-1754 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1755  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-513
TA-1733 
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-711
TA-1789 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1782  Rīkojuma projekts "Par valsts aizdevuma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-436
TA-1199 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-523
TA-1732 
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1888  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1883  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1891  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.606 "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1829  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu Igaunijas Republikai un Lietuvas Republikai akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1906  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1907  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1915  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1901  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.549 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 30.0. versija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1902  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.septembra rīkojumā Nr.478 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 15.0. versija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1903  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1894  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  L.Lapiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1937  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns K.Godiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-713
TA-1740 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2020.gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta "SIC Latvia "Net-Safe" IV" īstenošanai"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1890  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros iepriekš noteiktā projekta "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā" ieviešanas modeli un ilgtspēju"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1924  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 9.oktobra Eiropas Savienības Tieslietu ministru neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1852  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nodokļu piemērošanu autoratlīdzību saņēmējiem"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1930  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas 2019.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un informatīvais ziņojums "Par Valsts kontroles revīzijā "Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" sniegtajiem ieteikumiem un priekšlikumu Ministru kabinetam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  G.Medne J.Salmiņa A.Andreičika N.Sakss   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
4.1.  VSS-88
TA-1885 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1875  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1876  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova P.Leiškalns   Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-1929  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1932  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Dz.Kauliņš E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1935  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1897  (iekļauts papildus) Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokols  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1879  Latvijas Republikas nacionālā papildinātā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību"  Finanšu ministrija  J.Reirs  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1834  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0341  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1917  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-230/20 BTA Baltic Insurance Company   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1922  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 13.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve A.Stīpniece-Pundore R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1925  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2020.gada 15.-16.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve A.Čākure R.Brusbārdis A.Stīpniece-Pundore A.Butāne D.Stāvausis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1896  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2020.gada 7.-8.oktobra Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksmē un 16.-18.oktobra Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku valdes gada sanāksmē izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Forda  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1926  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2020.gada 8.oktobra neformālajai videokonferences sanāksmei  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1928  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2020.gada 5.oktobra Euro grupas un 2020.gada 6.oktobra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1933  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 12.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
6.1.  TA-1806  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par kopīgiem pārziņiem personas datu apstrādei saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019.gada 19.marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1804  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1820  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta sestā projektu uzsaukuma finansējumu Rail Baltica projektam""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands O.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
7.1.  TA-1731  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  SAN-201
 
MK 06.10.2020. sēdes protokols Nr.59  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu