Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv17.11.2020 Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra kārtējās sēdes (plkst.10.00) un ārkārtas sēdes (plkst.13.00) darba kārtības (sēdes notiks attālināti) ) Protokols Nr. 74 |

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 10.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 17.novembrī
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-852
TA-2101 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-762
TA-1939 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-540
TA-1977 
Noteikumu projekts "Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-728
TA-1988 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-836
TA-2093 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-764
TA-2082 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1251
TA-2083 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-543
TA-2086 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4, "Kļavas"-4, Dunavā, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1197
TA-2078 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-341
TA-1703 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2071  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-702
TA-2092 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Maskavas ielā 435, k-1, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-736
TA-2076 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pulvera ielā 18, Liepājā, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-860
TA-2098 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2107  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2075  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra rīkojumā Nr.97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-780
TA-2060 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2021.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-776
TA-2054 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2085  Rīkojuma projekts "Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" uzvarētāja apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-779
TA-2064 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stacijas laukumā 2, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1845  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-557
TA-2058 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2096  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-250
TA-1462 
Noteikumu projekts "Zvejnieku nodarbināšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-569
TA-2067 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-726
TA-2066 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.685 "Prasības uztura bagātinātājiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2120  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2137  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2163  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.594 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 3.1. versija)""   Labklājības ministrija  R.Petraviča     Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2174  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2175  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2207  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2189  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu, un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-1243
TA-1784 
(atbalstīts VSS) Pamatnostādņu projekts "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.–2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  A.Ozola I.Krīgere D.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2112  Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Beināre O.Feldmane M.Danusevičs L.Brasliņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2130  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2129  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2166  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Latvijas nacionālā eIDAS mezgla punkta atjaunināšana" īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  Ā.Dzērvāns  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2187  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2020.gada 23.novembrī videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Maksims I.Ruņģe   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2192  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2020.gada 19.novembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2205  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2020.gada 20.novembra par kosmosa nozari atbildīgo ministru videokonferencē un 10.Kosmosa Padomē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2183  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju ar studiju un studējošo kredītiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Srtepanovs D.Laipniece  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-2155  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Regulu Nr.1367/2006/EK par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2170  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-326/20 MONO  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2190  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija)"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2191  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par grozījumiem regulā (ES) 2018/1139 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kapacitāti pildīt Vienoto Eiropas debesu Darbības izvērtēšanas iestādes pienākumus"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2202  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 19.novembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2209  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2020.gada 20.novembra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 

 

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 16.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
ĀRKĀRTAS SĒDES

DARBA KĀRTĪBA

2020.gada 17.novembrī
plkst. 13.00 (attālināti)

I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) 


1.1. Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs un testēšanas kapacitāti (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele |J.Perevoščikovs; L.Cipule; S.Veide; S.Ņikišins


1.2. Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli (Izskatīts MK sēdē)
S.Ģirģens | A.Ruks


1.3.  Informācija par individuālo aizsardzības līdzekļu un higiēnas masku iegādi un rezervēm (Izskatīts MK sēdē)
A.Pabriks | J.Garisons; M.Baltmanis


1.4. Iedzīvotāju uzvedības analīze un ar Covid-19 saistīto ierobežojumu efektivitāte (Izskatīts MK sēdē)
A.K.Kariņš | G.Bērziņš; U.Dumpis


1.5. TA-2210 (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele


1.6. TA-2211 (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"" (Izskatīts MK sēdē)
I.Viņķele


1.7. TA-2215 (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (Izskatīts MK sēdē)
I.Šuplinska


1.8. TA-2217 (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" (Izskatīts MK sēdē)
J.Bordāns


1.9. TA-2222 (iekļauts papildus) Covid-19 vakcīnu stratēģija (Izskatīt MK sēdē)
I.Viņķele


1.10. TA-2223 (iekļauts papildus) Izglītības situācijas raksturojums (Izskatīts MK sēdē)

I.Šuplinska


 

Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis

4.7.  SAN-237
 
MK 17.11.2020. sēdes protokols Nr.73  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu