Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 17.decembra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.15)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 10.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 17.decembrī
plkst. 12:15 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
0.1.  TA-2573  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-490
TA-2068 
Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-491
TA-2258 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-832
TA-2110 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2298  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija rīkojuma Nr.277 "Par starpinstitūciju darba grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-655
TA-2091 
Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-955
TA-2371 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs (A.T.Plešs)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-497
TA-2246 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-819
TA-2255 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-859
TA-2352 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-82
TA-1991 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK un atlikts 
1.11.  TA-2338  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-800
TA-2374 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-855
TA-2331 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2366  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2367  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2368  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.667 "Adopcijas kārtība""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-848
TA-2260 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-413
TA-2156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1041 "Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām""   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2303  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-389
TA-2224 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-866
TA-2360 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-865
TA-2361 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-592
TA-2185 
Noteikumu projekts "Augu karantīnas noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-651
TA-2184 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-661
TA-2241 
Noteikumu projekts "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-947
TA-2327 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-725
TA-2321 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-928
TA-2380 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-927
TA-2375 
Rīkojuma projekts "Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Golovanovka–Astašova" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2532  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš (J.Reirs)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2180  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par dezinfekcijas līdzekļu piešķiršanu NATO Trasta fondam Covid-19 izplatības ierobežošanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2461  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksu NATO aizsardzības kapacitātes celšanas Trasta fondā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-905
TA-2437 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dominiki 1" Vaboles pagastā, Daugavpils novadā daļas pirkšanu militārā mācību poligona pievedceļa izveidei"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2470  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2451  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-887
TA-2394 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.549 "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2408  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1004
TA-2539 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2471  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2468  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-2531  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība""  Kultūras ministrija  N.Puntulis (S.Ģirģens)    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2435  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2477  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2484  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-2488  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2417  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-2416  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-2397  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumos Nr.365 "Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-2458  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-2396  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību audžuģimenei par pienākumu pildīšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-2404  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-2462  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-920
TA-2496 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.999 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-963
TA-2359 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-933
TA-2389 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021.gadā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-2487  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-2381  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-2414  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-2465  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-837
TA-2388 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-2411  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-2415  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  TA-2483  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumos Nr.93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-992
TA-2500 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-863
TA-2503 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  TA-2490  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  TA-2525  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  TA-2501  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  VSS-851
TA-2512 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  TA-2493  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.71.  TA-2491  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.72.  TA-2494  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.73.  TA-2499  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.74.  TA-2502  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.75.  VSS-1000
TA-2495 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.76.  TA-2527  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.77.  TA-2528  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.78.  TA-2556  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.79.  VSS-915
TA-2546 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.80.  TA-2472  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumos Nr.537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.81.  TA-2561  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 25.novembra rīkojumā Nr.697 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.82.  VSS-888
TA-2498 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nelikumīga valsts atbalsta un procentu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.83.  VSS-1028
TA-2560 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.84.  VSS-925
TA-2476 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.85.  VSS-1011
TA-2478 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.86.  VSS-1015
TA-2479 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.87.  VSS-1014
TA-2481 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.88.  VSS-1012
TA-2480 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.89.  TA-2482  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.90.  VSS-1016
TA-2485 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.91.  VSS-924
TA-2486 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.92.  TA-2566  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.93.  TA-2568  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-773
TA-2233 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  J.Miķelsons A.Čerņakovs-Neimarks D.Neimane N.Egle S.Jantone K.Ploka I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1120
TA-2200 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins S.Āmare-Pilka S.Jantone K.Ploka J.Krastiņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-2443  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija  R.Petraviča  S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2515  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.671 "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2514  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2019.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Strautmane S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2555  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2019.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  V.Vitkovskis T.Vectirāns K.Grieze I.Strautmane S.Jantone K.Ploka V.Vitkovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2540  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Latvijas Bankas likums"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile S.Jantone K.Ploka I.Posuma G.Cerbulis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2541  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile S.Jantone K.Ploka I.Posuma G.Cerbulis  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2543  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile S.Jantone K.Ploka I.Posuma G.Cerbulis  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2559  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins S.Āmare-Pilka S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-662
TA-2328 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-957
TA-2457 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma VI" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2475  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  A.Karlapa  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2552  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2574  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ziemassvētku dievkalpojumu translāciju komerciālajos medijos nodrošināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

(slēgtā daļa)

4.1.  TA-2517  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2020.gada 17.decembra sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)

(slēgtā daļa)

5.1.  TA-2364  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  M.Paškēvičs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2365  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  2021-TA-2ss,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"     A.Pabriks     

Izskatīts MK sēdē

5.4.  TA-2554  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgumu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  L.Austrupe E.Šimiņa- Neverovska N.Egle S.Jantone K.Ploka S.Ālmane  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2557  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2469  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2577  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienreizlietojamu medicīnisko (nesterilu, nepūderētu) cimdu iegādi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  SAN-261
 
MK 17.12.2020. ārkārtas sēdes protokols Nr.84  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu