Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 28.janvāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  21.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 28.janvārī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-738
TA-2650 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-579
TA-2611 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1032
TA-2621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-853
TA-38 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-667
TA-2297 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-32  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-926
TA-2624 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-991
TA-2591 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-934
TA-2350 
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-706
TA-2576 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-66  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-628
TA-2593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 "Nacionālā kino centra nolikums""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-845
TA-2600 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra noteikumos Nr.502 "Autoostu noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-841
TA-2583 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-732
TA-2158 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumos Nr.761 "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-984
TA-26 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-732
TA-1647 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-877
TA-2607 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1259
TA-2603 
Noteikumu projekts "Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-867
TA-2619 
Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-589
TA-2614 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-659
TA-2645 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" projektu iesniegumu atklātā konkursa "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-964
TA-43 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-84  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-85  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-86  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-93  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-106  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-141  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-100  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-285
TA-2383 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Bērziņa O.Valkers A.Gricenko K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-151  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš (J.Reirs)  S.Sniķere O.Augustovska K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1709  (jautājuma izskatīšana atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns M.Zjurikova I.Ligere K.Ploka S.Mjakuškina J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-21  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 3.cikla ietvaros"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2625  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Darba likuma 68.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktā regulējuma piemērošanu praksē un tā ietekmi uz darbinieku tiesisko stāvokli"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-946
TA-2572 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-189  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības iekšlietu ministru 2021.gada 28.janvāra neformālajā videokonferences sanāksmē iekļautajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  S.Girģens    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-191  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2021.gada 2.-3.februāra neformālajā pētniecības ministru videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-192  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu ministru 2021.gada 29.janvāra neformālajā padomes videokonferences sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-161  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-162  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155  Satiksmes ministrija  T.Linkaits   T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-163  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-164  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-197  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
6.1.  TA-2643  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420284720  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-136  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2567  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011.gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
7.1.  TA-204  Sabiedrības attieksme un rīcība Covid-19 apstākļos   Ministru prezidents  A.K.Kariņš  I.Austers K.Sedlenieks Z.Zaķis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-166  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-152  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-188  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča (A.Pabriks)    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-182  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-194  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcinācijas plānu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-195  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Risinājums Covid-19 pozitīvu personu vai kontaktpersonu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, izmitināšanai izolācijas vai mājas karantīnas periodā" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns (D.Pavļuts)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-145  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par piemaksas piešķiršanu pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  M.Kosareva L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-190  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-200  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnām pret Covid-19"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  SAN-32
 
MK 28.01.2021. sēdes protokols Nr.10  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu