Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 1.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  24.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 1.aprīlī
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1033
TA-529 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-55
TA-661 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gulbji" Sējas novadā daļas pirkšanu Ādažu poligona paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-43
TA-611 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-100
TA-549 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1025
TA-489 
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1026
TA-500 
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-605  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-585  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību precizēšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-902
TA-530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens (J.Reirs)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-741
TA-559 
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 1.marta Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumā par sadarbību izglītībā un zinātnē"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-67
TA-534 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Viesnīca", Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-482  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.jūnija rīkojumā Nr.268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-146
TA-637 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-828
TA-146 
Noteikumu projekts "IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-826
TA-150 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-26
TA-618 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zolitūdes ielā 32, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-985
TA-512 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-560
TA-553 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-513  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 58.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-185
TA-703 
Noteikumu projekts "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1068
TA-613 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-612  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-25
TA-574 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-86
TA-627 
Rīkojuma projekts "Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zviedra ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-628  Par Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 25.§) "Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-728  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-670  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-671  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-124
TA-680 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-982
TA-746 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-741  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2634  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups A.Salmiņš U.Reimanis J.Vilnītis U.Sesks V.Gavrilovs L.Liepa A.Kreics R.Strenga V.Meļņiks S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-638  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" un "Salaspils kodolreaktora izpēte, būvprojekta izstrāde Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai un autoruzraudzība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  TA-579  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-450  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par atbildīgās institūcijas noteikšanu patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jomā)  LR Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-647  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par ārstniecības personu kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā profesionālās darbības liegumu ārkārtas situācijas laikā)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  D.Pavļuts  R.Reinsone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (II)
5.1.  TA-752  (iekļauts papildus) Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs   Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule S.Veide S.Ņikišins D.Heiberga S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-753  (iekļauts papildus) Aktuāla informācija par vakcināciju pret Covid-19   Veselības ministrija  D.Pavļuts  Z.Stade E.Juhņēviča Ā.Kasparāns S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-727  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-715  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns   S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-736  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.15 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""   Labklājības ministrija  R.Petraviča  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-757  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Lore R.Aleksejenko S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-760  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-790  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš (D.Pavļuts)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme H.Danusēvičs  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-711  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 19.janvāra rīkojumā Nr.34 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
5.10.  TA-789  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  K.Druvaskalns D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-764  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0070  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse A.Zitcere S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-769  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 3.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0072  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns M.Zjurikova   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-779  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/521 par īpašās kārtības ieviešanu attiecībā uz mehānismu, saskaņā ar kuru uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Berķe  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

7.1.  2021-TA-1s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2020.gadā"    J.Bordāns     

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2021-TA-2s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Slepeni    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

7.3.  SAN-78
 
MK 01.04.2021. sēdes protokols Nr.31  Valsts kanceleja       
Skatīt protokolu