Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 9.septembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 14.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  SAN-2245
 
Par Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.46 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem""   Pašvaldību savienība Latvijas  A.Kampars  M.Auders I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2393  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2394  Noteikumu projekts "Noteikumi par zemessargu dienesta apliecībām, to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2395  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē vai apmācībā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2403  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību""   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-890
TA-2419 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā""   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-677
TA-2396 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Rēvelis I.Tilgase A.Jaško  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-653
TA-2198 
Instrukcijas projekts "Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  A.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-787
TA-2352 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""   Ārlietu ministrija  A.Ronis  M.Mora  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2305  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-471
TA-2182 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-976
TA-2343 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-720
TA-2346 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1016 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK un atlikts 
1.13.  VSS-525
TA-2283 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību pakalpojumu jomā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis   Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2381  Par Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 43.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""" 5.punktā doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-836
TA-2241 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2321  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas Gada sanāksmē Vašingtonā 2010.gada 8.oktobrī"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2384  Likumprojekts "Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2407  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2409  Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2410  Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2411  Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1474
TA-1221 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2406  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-167
TA-2232 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  R.Bluķis J.Vonda  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-829
TA-2365 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras reorganizāciju"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-288
TA-2144 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Stankevičs K.Strūberga  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-230
TA-2187 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  I.Juhņēviča A.Stankevičs   Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2437  Rīkojuma projekts "Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-776
TA-2366 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis A.Kromāne  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1087
TA-4401 
(atbalstīts MKK) (2009.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1998
TA-1875 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-140
TA-2090 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums tiek atzīts par tādu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un ar kuru tiek izjaukts noslēgto valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks J.Iesalnieks  Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2435  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5. aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2436  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-935
TA-2372 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-778
TA-2180 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  J.Kažociņš  Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-785
TA-2268 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-281
TA-2159 
Noteikumu projekts "Prasības olu piegādei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-729
TA-2181 
Noteikumu projekts "Veterinārās prasības cirka dzīvnieku pārvietošanai starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-832
TA-2255 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-789
TA-2165 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-647
TA-2236 
Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-284
TA-1938 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Vonda K.Mackeviča  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-406
TA-1767 
Likumprojekts "Ārpustiesas parāda piedziņas likums"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Eglītis A.Priedīte M.Baidekalns  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-405
TA-1768 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-875
TA-2416 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne E.Severs A.Blaus  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-693
TA-2127 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Zēģelētāju savienība""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-640
TA-2128 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Biatlona federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-691
TA-2103 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-639
TA-2105 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Boksa federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-692
TA-2106 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Modernās pieccīņas federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  A.Brūne E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-867
TA-2246 
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Rotas ielā 9, Jūrmalā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2399  Informatīvais ziņojums "Par ārlietu dienesta informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizāciju"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2314  Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par veselības aprūpi 2010.gada I ceturksnī"   Veselības ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2433  Informatīvais ziņojums "Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitātes "Lidostu infrastruktūras attīstība" projektu ilgtspējas, iepriekš veikto valsts ieguldījumu apjoma un potenciālās lidostu attīstības iespēju izvērtējums"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-2339
 
Atbildes vēstules projekts Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai   Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcija  A.Kampars  K.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  SAN-2726
 
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  E.Repše  D.Gulbe L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2402  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2405  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.906 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2385  Rīkojuma projekts "Par Latvijas iesaisti Haiti atjaunošanā"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  E.Dumpe  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-817
TA-2290 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  E.Upmanis J.A.Baškers  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2334  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Rītiņš A.Dekšenieks   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2335  Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Dekšenieks   Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-2287  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-931
TA-2413 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  V.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2447  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Protokols, ar ko groza Protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam"   Ārlietu ministrija  A.Ronis  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-551
TA-2446 
jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta   Finanšu ministrija       
5.4.  VSS-984
TA-2454 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""   Finanšu ministrija  E.Repše  J.Mukāns  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.marta rīkojumā Nr.135 "Par Latvijas puses pilnvarotajiem pārstāvjiem apvienotajā Latvijas Republikas valdības – Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona komisijā""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2469  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-881
TA-2400 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2451  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2452  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2453  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2466  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.912 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2468  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-2463  (skat.vienlaikus ar 5.19.jaut (TA-2465)) (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.911 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Iesalnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-2424  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas iegūšanas, vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas nosacījumi un kārtība, kā arī vilces līdzekļa vadītāja apliecības un saskaņotā papildu sertifikāta izsniegšanas, darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas nosacījumi un kārtība, un kārtība un apjoms, kādā kārtojams saskaņotais papildu sertifikātu reģistrs"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-2462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-2461  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā nepieciešamo finansējumu Satiksmes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-780
TA-2286 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā un kārtību, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-2449  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.jūnija rīkojumā Nr.440 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā Flandrijas-Latvijas Komisijā""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-2465  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Iesalnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-2497  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Vējonis  M.Mora J.Grēviņš M.Katvare  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-2498  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-2503  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.marta rīkojumā Nr.159 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  V.Kisļicka  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2456  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2010.gada 15.-16.septembrī"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2499  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.-21.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2487  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par dalībvalstu izvēles brīvību lemt par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2496  Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-303/10 RENFE  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  M.Borkoveca A.Nikolajeva J.Eiduks D.Volksons G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2500  Latvijas nacionālā pozīcija 2010.gada 16.septembra Eiropadomes sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2291  Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A42663409   Administratīvā apgabaltiesa  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2260  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42775508   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  E.Repše  A.Tihomirovs I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2010-272-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kurganovs pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.2.  2010-273-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dergačovs pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.3.  2010-274-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Djundiks pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.4.  2010-275-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Loiko pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.5.  2010-276-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.6.  2010-277-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Čuprakovs pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.7.  2010-278-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Ķipēns pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.8.  2010-279-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Schmidt pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.9.  2010-280-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Pozņakovs pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
Skatīt protokolu