Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 21.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 17.septembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 21.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-702
TA-2176 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē"  Ārlietu ministrija  I.Dālderis  Z.Petre I.Marcinkēviča   Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2471  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2467  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2474  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2473  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2. aktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2475  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" projektu iesniegumu atlases pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto kārtu"""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2476  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.197 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās"""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2477  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2472  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-835
TA-2201 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Krastiņa A.Pīlāts  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2510  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2386  Par Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 9.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.69 21.§) "Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Kontrole, vadība un signalizācija""" 2.punktā doto uzdevumu" izpildi  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-269
TA-2249 
Instrukcijas projekts "Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un būtisku kļūdu labošanas kārtība"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  M.Baltiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-634
TA-2311 
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-529
TA-2243 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""   Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-852
TA-2459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"'  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-850
TA-2460 
Noteikumu projekts "Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība"  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-966
TA-2363 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides ministrija  R.Vējonis  L.Miķelsone  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-728
TA-2258 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2512  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2364  Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Pēkalis J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-550
TA-1626 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-284
TA-1938 
jautājums svītrots  Iekšlietu ministrija       
2.4.  TA-2497  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  M.Mora J.Grēviņš M.Katvare  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2504  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1046  jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
3.2.  TA-2129  Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām Ekonomikas ministrijā un tās padotības iestādēs"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  R.Finogejevs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-2529  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Tilgase V.Upeniece S.Vistiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2522  jautājums svītrots  Finanšu ministrija       
4.3.  VSS-781
TA-2532 
jautājums svītrots  Kultūras ministrija       
4.4.  TA-2531  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2374  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis I.Olafsone A.Požarnovs M.Aleksandrovs A.Melnūdris A.Indāne   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2375  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis I.Olafsone A.Požarnovs M.Aleksandrovs A.Melnūdris A.Indāne   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-814
TA-2530 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Meļķe  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2538  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums"  Vides ministrija  R.Vējonis  V.Bisters V.Gomančenko  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  VSS-773
TA-2257 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-2524  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-2525  Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas oficiālo pilnvaroto pārstāvi starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-2544  (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā) Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Latvijas Nacionālās dienas organizēšanai izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre D.Vilsone   Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-2545  (jautājums tiks skatīts Slēgtajā daļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.14.  VSS-1041
TA-2556 
Noteikumu projekts "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne I.Veinberga A.Birums   Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-2480  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""   Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2527  Latvijas nacionālā pozīcija "Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2539  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2010.gada 23.-24.septembrī"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2546  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 27.septembra sanāksmei   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2080  Noteikumu projekts "Par Turcijas Republikas Valsts ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2081  Noteikumu projekts "Par Turcijas Republikas Valsts ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu