Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 24.septembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 28.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-924
TA-2425 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1619 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-904
TA-2423 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2522  Noteikumu projekts "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem"  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2361  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra rīkojumā Nr.742 "Par Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu""   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-758
TA-2325 
Rīkojuma projekts "Par būves Šmerļa ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-365
TA-1173 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-64
TA-1112 
Noteikumu projekts "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-65
TA-821 
Noteikumu projekts "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1683
TA-345 
Noteikumu projekts "Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2565  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2478  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Elksnis R.Rugēvica  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
1.12.  VSS-718
TA-2247 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 05.septembra rīkojuma Nr. 593 "Par kārtību, kādā valsts varas un pārvaldes institūciju augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-717
TA-2250 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-937
TA-2319 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kultūras ministrijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-665
TA-2464 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-839
TA-2355 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2377  (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Skudriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1673
TA-1536 
(2008.) Noteikumu projekts "Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā"   Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-520
TA-2266 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""  Vides ministrija  J.Dūklavs  R.Bebris  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-866
TA-2302 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-669
TA-2356 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-897
TA-2329 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-732
TA-2432 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-765
TA-2430 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2575  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-709
TA-2445 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Iekšējā audita veikšanas kārtība"  Finanšu ministrija  E.Repše  N.Lasmane V.Gurkovska  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-675
TA-2345 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-678
TA-2205 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Valsts civilās aizsardzības plāna projekts  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-781
TA-2532 
Koncepcijas projekts "Par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa īstenošanu Latviešu strēlnieku laukumā Rīgā"  Kultūras ministrija  I.Dālderis  J.Garjāns A.Virtmanis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2567  Infomatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2342  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"   Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2554  Protokollēmuma projekts "Par likumā "Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa" noteikto finanšu saistību īstenošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2450  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija  I.V.Lieģis (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2604  Protokollēmuma projekts "Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Bite  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-947
TA-2583 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību realizēšanas kārtība un termiņi"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2596  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-548
TA-2389 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta plānošanas perioda no 2009. līdz 2014.gadam prioritātēm"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2585  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm finansējuma sadalījumu"   Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2605  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2606  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu"   Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2610  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2602  Informatīvais ziņojums "Par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē 2010.gada 29.septembrī -1.oktobrī izskatāmajiem jautājumiem"   Finanšu ministrija  E.Repše  E.Januškeviča I.Sudare D.Cakule   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2609  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 29.-30.septembra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem Ekonomikas un Tieslietu ministriju kompetences jautājumiem"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2580  Latvijas Republikas nostājas projekts prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-348/10 Norma A et Dekom   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Drēviņa K.Krasovska I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2597  Latvijas nacionālā pozīcija "Par saskaņā ar Padomes 1994.gada 16.maija Regulas (EK) Nr.1164/1994 par Kohēzijas izveidi II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu notikušo uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju četros Kohēzijas fonda projektos"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Rancāne V.Gēme J.Spiridonovs S.Cakuls  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2138  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.201057-03  Satversmes tiesa  U.Augulis  G.Rēvalde M.Strads  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2010-276-k,  Par Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 102.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš pret Latviju""    I.V.Lieģis     
10.2.  2010-262-s,  Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"    I.V.Lieģis  J.Garisons   
Skatīt protokolu