Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 5.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 1.oktobrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 5.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-2478  Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.49 11.§) "Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK un atlikts 
Ministru kabineta lieta (I)
0.2.  TA-2604  Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.49 34.§) "Protokollēmuma projekts "Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu""  Ministru prezidents  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-631
TA-2599 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"  Valsts kanceleja  V.Dombrovskis  V.Kisļicka O.Garkājs  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2600  Noteikumu projekts "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  G.Gailums  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2612  Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensācijām zemessargiem par uzdevumu izpildi un apmācībām, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtību"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  G.Gailums  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-735
TA-2444 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2455  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.106 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1567
TA-1111 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Aizkrauklē, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-977
TA-2560 
Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-903
TA-2316 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""   Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers Z.Medne E.Kušners I.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-844
TA-2422 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Āmare-Pilka S.Ozola T.Jacuka  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
1.10.  VSS-899
TA-2513 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece J.Salmiņa G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-826
TA-2390 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  D.Piebalga  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-253
TA-2322 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2595  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-725
TA-2306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  D.Ratniece D.Kuļšs D.Papāns  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-819
TA-2534 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-598
TA-2251 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis  J.Jankoviča A.Ošs   Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-793
TA-2373 
Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta  Tieslietu ministrija      Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-792
TA-2562 
Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)   S.Rāgs  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2542  Rīkojuma projekts "Par rīcības komiteju valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-995
TA-2490 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-996
TA-2536 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-896
TA-2598 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  R.Lerhe  Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-2582  Informatīvais ziņojums "Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Eberhards M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2607  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2009.gadā"   Finanšu ministrija  E.Repše  U.Lielpēters I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2618  Informatīvais ziņojums "Par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas un pārvaldīšanas modeli Tieslietu ministrijā un padotības iestādēs"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-2624  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis   J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2653  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  SAN-2245
 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra protokollēmumā (prot. Nr.46 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem""   Pašvaldību savienība Latvijas  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2641  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""   Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2637  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2638  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumos Nr.550 "Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2639  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.448 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensiju""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2640  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  U.Iskrovs  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2642  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-2643  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumos Nr.480 "Kārtība, kādā izmaksājamas Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm piešķirtās izdienas pensijas, ja minētās personas izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-2645  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2646  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.159 "Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-2647  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-2631  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par U.Iskrovu"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  TA-2621  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-1075
TA-2651 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
3.17.  TA-2650  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 41, Ventspilī, nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-2648  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  J.Dūklavs  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
4.1.  TA-2662  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 7. un 8.oktobra Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālās jomas ministru neformālo sanāksmi"   Kultūras ministrija  I.Dālderis  L.Pavļuta A.Zubača  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2669  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2673  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 11.-12.oktobra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2674  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 11.-12.oktobra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre R.Šņuka M.Zjurikova  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2677  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajosTieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2678  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā"   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2489  Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  E.Repše  R.Fišers S.Deglava A.Krēsliņš K.Zarāns  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2010-293-s,      I.V.Lieģis     
7.2.  2010-299-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dzirnis pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
Skatīt protokolu