Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 22.oktobrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 26.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1159
TA-2746 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-876
TA-2383 
Jautājums svītrots  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis     
2.2.  TA-2191  Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 69.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  N.Vilnītis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-944
TA-2628 
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas-Eiropas fondā"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  S.Danne J.Dobele M.Klišāns R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-945
TA-2629 
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Annas Lindes fondā"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  S.Danne J.Dobele M.Klišāns R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1077
TA-2622 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Rušonas pagastā, Riebiņu novadā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1078
TA-2625 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-957
TA-2514 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem"  Finanšu ministrija  E.Repše  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-986
TA-2744 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-987
TA-2747 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1055
TA-2655 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1131
TA-2817 
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-764
TA-2564 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra rīkojumā Nr.826 "Par Juglas sanatorijas internātpamatskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2561  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" izšķirošās ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LGS MĀCĪBU CENTRS""   Satiksmes ministrija  R.Vējonis  A.Bergholcs E.Beļskis D.Tauriņš V.Breča  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1712  (skatīts VSS) Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  VSS-1058
TA-2586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-727
TA-2731 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.128 "Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2658  Par Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.52 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem"""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-806
TA-2457 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par likuma "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" ieviešanu (2011.–2013.gadam)   Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-892
TA-2792 
Informatīvais ziņojums "Par Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" kapitāla daļām"   Veselības ministrija  D.Gavars  R.Joksts  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2811  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Baranovs J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2820  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2823  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  SAN-2911
 
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Kampars  G.Ābele I.Ruško P.Barons J.Meirāns  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2670  Atbildes projekts Tiesībsargam   Tiesībsargs  E.Repše    Izskatīts MK un atlikts 
5.5.  TA-2644  Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai   LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2833  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate I.Eglītis E.Valantis I.Runča I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2836  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš G.Silovs E.Valantis I.Golsts  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2835  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš G.Silovs E.Valantis J.Cebulis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2825  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils cietoksnī (attīstības I posms - būvniecības 1.kārta) nomas maksas, aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Silkane  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2826  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis  J.Eiduks A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2830  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2831  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu prjoekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivtiāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""  Satiksmes ministrija  R.Vējonis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-1019
TA-2839 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Kveska I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-1021
TA-2840 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Kveska I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1085
TA-2841 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Kveska I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-1049
TA-2842 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Kveska I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-1020
TA-2843 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Kveska I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-1050
TA-2845 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kartību un minimālo apdrošinājuma summu"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Kveska I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-1087
TA-2844 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  E.Ābele A.Kveska I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-1150
TA-2827 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis J.Leja V.Freidenfelds  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2555  Informatīvais ziņojums "Par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/001 "Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība" īstenošanas pārtraukšanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2816  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-1057
TA-2584 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2790  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-2821  (izskatīts MKK) Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
6.21.  VSS-570
TA-1777 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-2718  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne I.Pētersons L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
6.23.  TA-2722  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne E.Šneps L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
6.24.  TA-2796  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne R.Emuliņš L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
6.25.  TA-2859  Noteikumu projekts "Par pāreju uz vasaras laiku"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2828  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 4.sadaļā Brīva kapitāla kustība un 14.sadaļā Transporta politika"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2856  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2010.gada 28.-29.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Ronis  G.Japiņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2138  Atbildes projekts Satversmes tiesai par argumentācijas precizēšanu lietā Nr.2010-57-03  Satversmes tiesa  T.Koķe  E.Martinsons G.Rēvalde M.Strads  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2652  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420758910   Administratīvā rajona tiesa  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu