Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 9.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 9.novembrī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1165
TA-2851 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-877
TA-2712 
Likumprojekts "Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1080
TA-2777 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Stepanovs I.Lemšs B.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-25
TA-1901 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 007-10 "Nekaitīguma prasības būvēm""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  V.Blome   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-979
TA-2735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Žīgure I.Začeste   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1110
TA-2880 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-568
TA-2769 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.507 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-2045
TA-2680 
(2009) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts meži", Zvārtavas pagasts, Valkas novads"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1086
TA-2897 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-750
TA-2704 
Noteikumu projekts "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai"   Vides ministrija  R.Vējonis   D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1130
TA-2815 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1059
TA-2745 
Noteikumu projekts "Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-790
TA-2689 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-557
TA-2590 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz 2 nedēļām) Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  V.Dombrovskis (RAPLM)  A.Laurinovičs J.Vašs   
3.2.  TA-2892  Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Oša M.Auders A.Akermans  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-782
TA-2557 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-826
TA-2390 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  D.Piebalga  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-280  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"  Tieslietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1023
TA-2781 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-1022
TA-2789 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2867  Atbildes projekts Saeimas Juridiskai komisijai  Saeimas Juridiskā komisija  A.Štokenbergs   M.Brencis I.Pujate  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2956  Atbildes projekts SIA "Virama" par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.635 "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Anglikāņu ielā 5"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Komisārs I.Odiņa-Laizāne L.Osīte  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2578  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.jūlija rīkojumā Nr.421 "Par rīcības plānu pārtikas produktu eksporta veicināšanai uz Krievijas Federāciju""   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars  I.Beināre M.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2926  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību vides aizsardzības jomā"   Vides ministrija  R.Vējonis  L.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2896  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2948  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B. Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2951  Rīkojuma projekts "Par darba grupu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas reorganizācijas nodrošināšanai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2868  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā Rīgas administratīvajā teritorijā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Baklāne-Ansberga   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2954  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-549
TA-2559 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs I.Liepa J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2837  Par 1957.gada 13.decembra Eiropas Padomes Konvencijas par izdošanu Trešā papildprotokola parakstīšanu   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2940  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1. "Par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām dibināt politisku partiju savā dzīvesvietas dalībvalstī"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Garā M.Borkoveca Z.Rasnača   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2965  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2010.gada 10.novembra neformālo sanāksmi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2923  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 30.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2130" projekts   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands K.Stepanovs B.Neimane   
7.2.  TA-2929  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 30.septembra papildus formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195" projekts   Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere A.Plāte T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2935  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0695" projekts   Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2936  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0694" projekts   Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks A.Dunskis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2932  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Regulas (EK) 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, labošanu attiecībā uz tās ilgumu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2933  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2934  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido pirmo radiofrekvenču spektra politikas programmu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-2947  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2010.gada 11.novembra sanāksmei   Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Dzalbe  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-2955  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 10.novembra sanāksmei   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2775  Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42701608   Administratīvā apgabaltiesa  A.Kampars  K.Lore D. Zepa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2829  Viedokļa projekts Augstākai tiesai  Administratīvā apgabaltiesa  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  SAN-3366
 
Par Ministru kabineta darba organizatoriskiem jautājumiem  Valsts kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2971  Rīkojuma projekts "Par ķīlnieku krīzes Sudānā atrisināšanu"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Vanaga   
9.2.  2010-333-k,    A.Štokenbergs     
Skatīt protokolu