Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 5.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 1.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 5.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-186
TA-751 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-113
TA-796 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-111
TA-798 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-247
TA-761 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-196
TA-674 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-202
TA-789 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1456 "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-88
TA-624 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Vīņaudu ezers", Straupes pagastā, Pārgaujas novadā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-75
TA-644 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-783  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas Pavasara sanāksmē Vašingtonā 2011.gada 16. un 17.aprīlī"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-763  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-8
TA-525 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Daugavas stadiona sagatavošanai XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XIV Deju svētku norisei""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-703
TA-531 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Cēsu ielā 20, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-770  Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-124
TA-611 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-52
TA-545 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1404
TA-607 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1336
TA-348 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1072
TA-598 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-105
TA-546 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-26
TA-510 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1472
TA-166 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-635  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-163
TA-690 
Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-940
TA-343 
Krīžu komunikācijas pasākumu plāna projekts 2011.–2013.gadam  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs  A.Lieljuksis  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-1338
TA-614 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2011.- 2013.gadā"  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  Z.Petre  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-799  Informatīvais ziņojums "Par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts iestādēs"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders K.Kalnciems  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1015  (atbalstīts MKK) (2010.) Informatīvais ziņojums "Par problēmām saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanas nosacījumu obligātu izpildi"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-152  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sakaru aparatūras un tehnisko sistēmu apdrošināšanas iespējām pret dabas stihiju negatīvo ietekmi"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs  A.Dekšenieks A.Kovaļevskis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1172
TA-140 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu personai iespēju vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, un iespēju saņemt atbilstošu tiesisko aizsardzību"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-874  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 15.punkta izpildi (par publiskās pārvaldes funkciju un pakalpojumu optimizēšanu)  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  V.Stūris  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  SAN-2664
 
Vēstules projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšlikumiem grozījumiem Valsts kontroles likumā)  Finanšu un kapitāla tirgus komisija  A.Vilks  B.Bāne D.Gulbe N.Lasmane G.Cerbulis   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-680  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par darba grupas izveidi nākotnes apdraudējumu un risku apzināšanai un novērtēšanai)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-472  Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par zemes nomas tiesisko attiecību reglamentāciju)   Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-77
TA-516 
(skatīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-91
TA-666 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-816  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-830  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-828  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-829  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  VSS-936
TA-3341 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) (2010) Likumprojekts "Oficiālo publikāciju likums"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  E.Egle I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  VSS-129
TA-854 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas un sniegšanas kārtība un tajā iekļaujamās informācijas apjoms"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-843  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-862  Protokollēmuma projekts "Par Veselības ministrijas budžeta iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 2010.gada līdzekļu atlikumiem"  Veselības ministrija  U.Augulis  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-846  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  S.Siderko M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-848  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis M.Auders   Izskatīts MK sēdē 
7.11.  VSS-76
TA-776 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Stinka D.Avotiņa   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-876  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2011.gada 7.–9.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Ūbelis E.Dzalbe I.Sudare   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-881  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 11.-12.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere A.Skrjabina   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
9.1.  TA-836  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 17.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195" projekts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs  A.Plāte L.Maslova  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-869  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 12.–13.aprīļa sanāksmēm  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  J.Štalmeistars  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (I)
10.1.  TA-606  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai   Satversmes tiesa  A.Vilks  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2540  (2010.) Informatīvais ziņojums "Par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta diasporas un citām organizācijām 2004.–2008.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu īstenotajos projektos un tā kontroli 2009.–2010.gadā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Skujiņa J.Audariņš  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-553  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
10.4.  TA-1277  (2010.) Par Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 11.marta spriedumu lietā Nr.A42554307  Administratīvā apgabaltiesa  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
10.5.  TA-689  Jautājums svītrots   Ārlietu ministrija       
10.6.  TA-812  Rīkojuma projekts "Par multimodālo pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanu visa veida kravu sūtījumiem uz/no Afganistānas Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons V.Būcēns M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
10.7.  TA-822  Noteikumu projekts "Par Horvātijas Aizsardzības ministrijas pievienošanās protokolu dalībai Saprašanās memorandā starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Albānijas Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štābu Eiropā (SHAPE) par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
10.8.  TA-879  Informatīvais ziņojums "Latvijas sākotnējā pozīcija par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 4.pārskata misijas ietvaros"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Sudare  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  2011-74-k,  Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2010.gadā"    A.Štokenbergs  D.Trofimovs D.Rozenbaha   
11.2.  2011-83-k,  Rīkojuma projekts "Kritiskās infrastruktūras kopums"    A.Štokenbergs  D.Trofimovs    
11.3.  2011-55-s,  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta instrukcijā Nr.12-s "Instrukcija par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""    A.Pabriks  L.Pakalna   
11.4.  2011-95-s,  Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"    A.Pabriks  J.Garisons   
Skatīt protokolu