Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 12.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 7.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 12.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-910  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-934  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana """  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-135
TA-676 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1306
TA-215 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.marta rīkojumā Nr.179 "Par valsts naftas produktu rezervju izveides koncepciju""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-237
TA-844 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-849  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investīciju projekta statusa iegūšanai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-192
TA-698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.500 "Grāmatvedības padomes nolikums""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-827
TA-449 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-126
TA-576 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nacionālās sporta bāzes statusu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1495
TA-401 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-831  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-870  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-871  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-872  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-868  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.867 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-818  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-803
TA-2568 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-801
TA-12 
Likumprojekts "Grozījums Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"   Tieslietu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-802
TA-13 
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1440
TA-856 
Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"  Tieslietu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-823
TA-410 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-468  Par Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.65 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""" dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-469  Par Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.67 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 "Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""" dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-884  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-813  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece  E.Leščinskis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-504
TA-129 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Līgumu starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1092
TA-3462 
(atbalstīts VSS) (2010.) Koncepcijas projekts "Par starptautisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību"  Tieslietu ministrija  A.Vilks  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1219
TA-476 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžetu līdzekļiem un plānotajām darbībām pārkāpumu mazināšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-570  Informatīvais ziņojums "Par iespēju valsts garantētā (valsts budžeta) līdzfinansējuma un tā apmēra nodrošināšanai valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu apdrošināšanai atsevišķām nekustamā īpašuma kategorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  A.Draudiņš I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-880  Jautājums svītrots  Aizsardzības ministrija  L.Mūrniece     
5.2.  TA-780  Jautājums svītrots  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     
5.3.  TA-550  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  U.Augulis     
5.4.  TA-520  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis     
5.5.  VSS-195
TA-681 
Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis     
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1749
TA-1866 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-164  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2906  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-111  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-552  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-920  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-889  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-894  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-769  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Būvniecības likums"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-213
TA-930 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Demogrāfisko lietu padomes nolikums"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-732  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova I.Lācis   Izskatīts MK un atlikts 
6.12.  TA-916  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-915  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Sīka J.Vētra M.Kaprāns   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-940  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 12.-13.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1.  TA-922  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 11.sadaļā Lauksaimniecība un lauku attīstība un 22.sadaļā Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija"  Ārlietu ministrija  J.Dūklavs  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-925  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.aprīļa sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (I)
9.1.  TA-553  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  U.Augulis     
9.2.  TA-921  Rīkojuma projekts "Par iemaksām NATO-Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projektā"  Ārlietu ministrija  J.Dūklavs  Z.Petre  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-3412  Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka"   Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Pūce I.Zalpētere V.Loginovs A.Ūbelis R.Fišers A.Zitcere R.Paņko J.Krieviņš J.Placis M.Krūtainis   Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-879  Informatīvais ziņojums "Latvijas otrā pozīcija par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 4.pārskata misijas ietvaros un Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmā Nodomu vēstule un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamā Papildu vienošanās"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Ūbelis S.Bajāre E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Sudare  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2011-98-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Cēsnieks pret Latviju"    J.Dūklavs  I.Reine   
10.2.  2011-99-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Timofejevi pret Latviju"un "Līdaks pret Latviju"    J.Dūklavs  I.Reine   
10.3.  2011-100-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "X. pret Latviju"    J.Dūklavs  I.Reine   
10.4.  2011-101-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu ""Latvijas Jauno zemnieku apvienība" pret Latviju"     J.Dūklavs  I.Reine   
Skatīt protokolu