Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 19.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 15.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 19.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-296
TA-942 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-936  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-918
TA-503 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.298 "Eiroatlantisko lietu padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1499
TA-371 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-90
TA-618 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-131
TA-619 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-100
TA-620 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-130
TA-622 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1145
TA-625 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-927  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Astanā 2011.gada 20. un 21.maijā"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-121
TA-647 
Likumprojekts "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1028
TA-451 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējamas ziņas par speciālajām atļaujām (licencēm) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai"   Iekšlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-892  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-909  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-141
TA-694 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1521
TA-714 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-32
TA-543 
Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"  Tieslietu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1241
TA-500 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ieslodzījuma vieta informē ārstniecības iestādi par apcietināta vai notiesāta pacienta personas datiem un ieslodzījuma vietā veikto ārstniecību"  Tieslietu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1507
TA-815 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1235
TA-422 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1465
TA-533 
Noteikumu projekts "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1259
TA-603 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1380
TA-192 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-732  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1104
TA-574 
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības koncepcijas projekts  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups A.Zariņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-502
TA-804 
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  I.Urtāne D.Granta G.Lukstiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1490
TA-1912 
(atbalstīts MKK) (2010.) Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijas projekts   Tieslietu ministrija  A.Kampars  E.Baklāne-Ansberga G.Kalniņš V.Žuromskis J.Valainis A.Romanovs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1434
TA-723 
Darba aizsardzības jomas attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-795  Informatīvais ziņojums "Par situāciju darba aizsardzības tiesiskajā regulējumā un tā ievērošanā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-950  Vēstules projekts Saeimai   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-965  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 16.punkta izpildi (par ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanas pasākumiem)  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  J.Stinka J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-672  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par publisko iepirkumu pilnveidošanas iespējām)   Finanšu ministrija  J.Dūklavs  M.Brencis K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-949  Vēstules projekts Saeimai (par priekšlikumiem grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību)  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  D.Gulbe J.Šints L.Jevčuka  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-766  Valdības viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā"  Saeimas Juridiskā komisija  A.Kampars    Izskatīts MK un atlikts 
6.6.  VSS-503
TA-1593 
(2010.) Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūlija sēdes protokolllēmuma (prot. Nr.31 33.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam"" 2.punkta izpildi  Tieslietu ministrija  A.Kampars  B.Brikuša V.Reitere   Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-948  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-951  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-165
TA-824 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  VSS-166
TA-943 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-990  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-976  Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi"  Tieslietu ministrija  A.Kampars  I.Melnace K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  VSS-51
TA-840 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  VSS-238
TA-977 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands K.Stepanovs B.Neimane O.Karčevskis M.Stirāns   Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-879  Jautājums svītrots   Finanšu ministrija  I.Jurševska R.Broks     
VIII. Ministru kabineta lieta (I)
8.1.  TA-1006  Informatīvais ziņojums "Par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un AS "Air Baltic Corporation" izlīgumu tiesvedības procesā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Matīss Dž.Innusa S.Glāzniece A.Luhse  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2011-110-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dudarevs pret Latviju"    A.Pabriks  K.Inkuša   
Skatīt protokolu