Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 3.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 29.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 3.maijā
plkst. 12:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-352
TA-1051 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1026  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 11.sesijā Ženēvā"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Vilde   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-270
TA-928 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-271
TA-929 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.56 "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1284
TA-1016 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanu un aktualizēšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-191
TA-935 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-206
TA-895 
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-207
TA-898 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1449
TA-720 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1420
TA-179 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Valsts apbalvojumu likumā"  Iekšlietu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-991  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-992  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-313
TA-1045 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-998  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1063
TA-685 
Noteikumu projekts "Privātu arhīvu akreditācijas kārtība"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-49
TA-703 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.539 "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-185
TA-768 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-178
TA-987 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par pieteikumiem ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1418
TA-358 
(skatīts VSS) Par Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 15.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-217
TA-945 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1236
TA-517 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Austrumlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.–2013.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-968  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.354 "Par Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–2013.gadam""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-304
TA-1984 
(2010.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-971  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1028  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1029  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre E.Dzalbe  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1084  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 18.punkta izpildi (informācija par noziedzīgo nodarījumu prevenciju un apkarošanu)  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-1056  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2010.gadā"   Finanšu ministrija  S.Ēlerte  S.Zvidriņa I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-140
TA-912 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1023  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  SAN-993
 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Centrālā vēlēšanu komisija  A.Vilks  I.Stepanova E.Kobzeva A.Cimdars   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1079  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-204
TA-1094 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Starptautiskās Frankofonijas organizācijas, Francijas Republikas valdības, Luksemburgas Lielhercogistes un Beļģijas franču kopienas memorandu par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1095  Likumprojekts "Nodokļu atbalsta pasākuma likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Stinka D.Avotiņa D.Berkolde S.Šķiltere  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1007  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1093  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-1075  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs   Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-1076  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs   Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1077  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs   Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1078  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-1083  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-1207  (2010.) Viedokļa projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42521507   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  R.Broks  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2652  (2010.) Viedokļa projekts par administratīvā akta darbības atjaunošanu administratīvajā lietā Nr.A420758910   Administratīvā rajona tiesa  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-556  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" un akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas stratēģiju"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  J.Pūce K.Lore R.Fišers J.Pone V.Loginovs P.Chudzik M.French J.Warszewski K.Vasks M.Bourke M.Hyyrynen I.Kalniņa K.Liepa A.Grafs K.Āboliņš A.Ūbelis J.Jākobsons E.Zariņš  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1085  Ierobežotas peejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore U.Kalniņš   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1039  Informatīvais ziņojums "Par sarunu ar konsultantiem rezultātiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Ūbelis R.Fišers A.Zitcere R.Paņko J.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2011-131-k,    A.Kampars     
Skatīt protokolu