Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 10.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2011.gada 6.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 10.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-229
TA-1048 
Jautājums svītrots  Ministru prezidents       
1.2.  VSS-358
TA-1062 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-342
TA-1074 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1442
TA-713 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Aizsardzības ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1282
TA-931 
Rīkojuma projekts "Par Nacionālās standartizācijas padomes sastāvu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1281
TA-932 
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo metroloģijas padomi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1211
TA-180 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-21
TA-782 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1460
TA-544 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1318
TA-897 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1319
TA-900 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumā Nr.742 "Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.–2013.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1135
TA-738 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-164
TA-839 
Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-298
TA-1088 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-245
TA-947 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-946  Par Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1384
TA-657 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Tieslietu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-179
TA-792 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Tieslietu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1269
TA-827 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus""  Tieslietu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1048
TA-832 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""   Tieslietu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1139  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 19.punkta izpildi (informācija par Eiropas Savienības fondu projektu apguvi)   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-880  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.Kampars  E.Svarenieks I.Jursiņa-Videmane  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-780  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  N.Garbars  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-520  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-195
TA-681 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-1124  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1136  Rīkojuma projekts "Par M.Bičevska atbrīvošanu no Finanšu ministrijas valsts sekretāra amata"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1134  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1131  Informatīvais ziņojums "Par revīzijas iestādes darbības rezultātiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1105  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1133  Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija       
4.7.  VSS-242
TA-1101 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1099  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo valsts finansiālo atbalstu, lai veiktu salmonelozes apkarošanas pasākumus atsevišķos dējējvistu ganāmpulkos"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  VSS-325
TA-1123 
Likumprojekts "Nagojas - Kualalumpuras papildprotokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1132  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Līvbērzes smerdūklis" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā daļas iznomāšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1152  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un par Eiropas Savienības dalību Sestajā Ministru konferencē par mežu aizsardzību Eiropā, Oslo 2011.gada 14.-16.jūnijā   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1115  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas sagatavotajām atbildēm uz Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu "Mazāk administratīvo formalitāšu pilsoņiem: publisko dokumentu brīvas aprites un civilstāvokļa aktu atzīšanas veicināšana""  Tieslietu ministrija  J.Dūklavs  I.Kļaviņa V.Sliede  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1129  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 16.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0500" projekts   Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Golubevs J.Teteris   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1137  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 14.marta papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/4394" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  S.Vingre K.Hohberga  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1153  Latvijas nacionālā pozīcija ārkārtas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 12.maija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  T.Rinmane K.Āboliņš L.Vijupe  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1162  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 13.maija sanāksmei   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-989  Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42554307   Administratīvā apgabaltiesa  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1042  Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai"  Tieslietu ministrija  J.Dūklavs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu