Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 17.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 13.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 17.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-404
TA-1144 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-405
TA-1146 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-406
TA-1147 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.701 "Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde, Sertifikācijas iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējās vienošanās par Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ieviešanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-407
TA-1148 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.969 "Eiropas Savienības dalībvalstu, kas piedalās INTERACT 2007-2013 programmā, Bratislavas pašvaldības reģiona, kas darbojas kā Vadošā iestāde, un Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas, kas darbojas kā Sertifikācijas un Revīzijas iestāde, vienošanās par darbības programmas INTERACT 2007-2013""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-408
TA-1149 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.970 "Par Vienošanos par darbības programmas "Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013.gadam" ieviešanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-409
TA-1159 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1101 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-410
TA-1160 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1125 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-183
TA-1158 
Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-94
TA-878 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-123
TA-807 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-282
TA-1030 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.581 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-258
TA-1031 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-365
TA-1125 
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1141  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-263
TA-893 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-902  Rīkojuma projekts "Par konsultatīvo padomi "Izglītība visiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1154  Par Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 33.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, uzņemšanu un atskaitīšanu speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā"" 2.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.44 44.§) "Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1064
TA-852 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"  Kultūras ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-125
TA-758 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-176
TA-875 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi, termiņi un kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai"   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-743  Rīkojuma projekts "Grozījumi Sociālās drošības tīkla stratēģijā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1407
TA-842 
Noteikumu projekts "Komersantu, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, licencēšanas un uzraudzības kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-752
TA-392 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1122
TA-861 
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-588
TA-3017 
(2010.) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"  Veselības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-286
TA-1017 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""   Veselības ministrija  R.Broks  J.Bundulis  Izskatīts MK un atlikts 
2.19.  VSS-136
TA-817 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""  Veselības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-71
TA-905 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""   Veselības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-59
TA-919 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Dziļezers un Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1069  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1007  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Pabriks  D.Merirands K.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1513
TA-708 
Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Treiguts Dz.Peneze  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1128  Par Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 1.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.24 54.§) "Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  K.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2854  (2010.) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  L.Maslova A.Plāte  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1589
TA-264 
(2010.) (skatīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.PLāte  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-215
TA-1151 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošos vielu emisiju gaisā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Puriņš A.Plāte E.Zaķe-Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1207  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 20.punkta izpildi (informācija par valsts budžeta 2012.gadam sagatavošanas procesu)   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  SAN-854
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par starpinstitucionālu darba grupu vienotas metodoloģijas izstrādei noziedzīgo nodarījumu recidīva fiksēšanai, uzkrāšanai vienotā reģistrā un tālāku datu izmantošanai)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-288
TA-978 
(skatīts VSS) Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Lipskis A.Kromāne V.Vespers  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-501
TA-189 
Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  L.Gintere S.Bāliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-477
TA-810 
Elektronisko prasmju attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Kužnieks L.Gintere S.Bāliņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  TA-2905  (2010.) Informatīvais ziņojums "Par nozares informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizāciju un iestāžu lietvedības nodrošināšanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju resursu optimizācijas iespējām"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-538  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu"  Veselības ministrija  R.Broks  S.Sivicka  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-339
TA-1080 
Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš   Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-1191  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  A.Vilks   B.Bāne A.Ūbelis R.Fišers J.Šints L.Jevčuka K.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1133  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča E.Beļskis J.Bokta J.Lelis S.Bāliņa  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-118
TA-1190 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V1126", "V1124", "V1122" Naudītes pagastā, Dobeles novadā un "V1125" Auru pagastā, Dobeles novadā nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  VSS-172
TA-1126 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1180" Pampāļu pagastā, Saldus novadā nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1196  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.-2014.gadam iesniegšanu Ministru kabinetā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-1204  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada 19.maija neformālajā Ministru padomē par telpisko plānošanu un teritoriālo attīstību izskatāmajiem jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1188  Latvijas nacionālās pozīcijas 2011.gada 23.maija Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1200  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada 20.maija neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1205  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19. un 20.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  I.Jurševska  A.Zubača L.Kirša   Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-1206  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  I.Jurševska  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-1211  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 23.–24.maija sanāksmēm  Ārlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Štālmeistars  Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-1218  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19.-20.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  D.Ratniece  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (I)
10.1.  SAN-1099
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 16.marta rīkojumā Nr.112 "Par komisijas izveidi, lai izvērtētu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbilstību amatam""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  Ē.Kalnmeiers  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-556  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" un akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas stratēģiju"  Ekonomikas ministrija  A.Pabriks  J.Pūce K.Lore V.Loginovs A.Grafs K.Liepa R.Fišers A.Zitcere Z.Jaunslaviete G.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-853  Informatīvais ziņojums "Par līgumu noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" amatpersonām"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne R.Fišers A.Zitcere R.Paņko E.Kūkoja   Izskatīts MK sēdē 
10.4.  TA-689  Informatīvais ziņojums "Par Latvijai nozīmīgiem stratēģiskajiem projektiem, gatavojoties sarunām par nākošo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2013.gada"  Ārlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Štālmeistars M.Krams  Izskatīts MK un atlikts 
10.5.  TA-1179  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Albānijas Republikas Aizsardzības ministrijas Pievienošanās protokolu Saprašanās memorandam starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
10.6.  TA-1174  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Saprašanās memoranda starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu Pirmo grozījumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  2011-139-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Davidovs pret Latviju"    L.Mūrniece  I.Reine   
Skatīt protokolu