Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 23.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 27.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
1.1.  2012-436-k,  (jautājums tiks skatīts sēdes beigās)     A.Pabriks  E.Beļskis   
1.2.  2012-435-k,  (jautājums tiks skatīts sēdes beigās) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.369-k "Par atsevišķu B kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu"    R.Kozlovskis  A.Smočs   
1.3.  2012-445-s,  (jautājums tiks skatīts sēdes beigās)     E.Rinkēvičs     
1.4.  TA-2464  (jautājums tiks skatīts sēdes beigās) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas procesu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore I.Zalpētere V.Loginovs J.Jākobsons P.Chudzik D.Kadiev  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-3215  (jautājums tiks skatīts sēdes beigās) Informatīvais ziņojums "Par rīcību saistībā ar valsts atbalstu, kas sniegts noguldījumu veidā, lai nodrošinātu alternatīvas B ieviešanu akciju sabiedrības "Parex banka" turpmākajā restrukturizācijas periodā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Pone A.Dravniece G.Romeiko  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
2.1.  VSS-1304
TA-3213 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1069
TA-3157 
Rīkojuma projekts "Grozījumi "Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  TA-3171  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1295
TA-3223 
Rīkojuma projekts "Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plāns"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1198
TA-3185 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1199
TA-3006 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3221  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-506
TA-2642 
Noteikumu projekts "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-639
TA-2738 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-640
TA-2833 
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-686
TA-3111 
Noteikumu projekts "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-638
TA-3169 
Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasības, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-446
TA-2836 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2728  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-1188
TA-3176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1167
TA-3168 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-1168
TA-3207 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-501
TA-2910 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-1071
TA-2908 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-3209  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršruta tīklā""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  VSS-616
TA-3133 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  VSS-999
TA-2794 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-582
TA-2525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  TA-3198  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  VSS-654
TA-2370 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri mazākumtautību izglītības programmās apgūstami valsts valodā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  G.Vasiļevskis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3149  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Smočs  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-3238  Noteikumu projekts "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratoru atlīdzības izmaksāšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  E.Ābele B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3242  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-3250  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene  J.Bundulis E. Jaunzeme E.Jurševics A.Eniņš V.Freidenfelds M.Liguts J.Leja I.Neimane D.Mačuka I.Zemdega-Grāpe A.Ritene A.Krams G.Latkovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-3231  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra rīkojumā Nr.635 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" akciju pirkšanu un akciju turētāju""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-1095
TA-3204 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par iemaksu Starptautiskā civilā biroja budžetā (Kosova)"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Dobrāja  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3203  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, par valsts nodevas par drošības rezervju uzturēšanu apmēru, kā arī par kārtību tās aprēķināšanai, maksāšanai un administrēšanai"" un Informatīvais ziņojums "Valsts naftas produktu rezervju izveides modeļu salīdzinājums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Karčevskis M.Stirāns S.Semjonovs I.Lemšs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  SAN-2494
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par valsts kapitālieguldījumu pārvaldes modeli)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  D.Pavļuts  K.Lore L.Ruškule L.Jevčuka   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3056  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību)   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  D.Pavļuts  J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2966  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pieprasījuma komisijai (par noteikumu izstrādi, kurus paredz likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā")  Saeimas Pieprasījumu komisija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3106  Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa I.Šņucins  Izskatīts MK un atlikts 
5.7.  TA-3218  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
5.8.  TA-3219  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
5.9.  TA-3076  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā)   Saeimas Ārlietu komisija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-824
TA-3109 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1325
TA-3208 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā"   Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-382
TA-2670 
(skatīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  I.Viņķele   V.Gluščenko  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-1072
TA-3205 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns V.Ļeonova M.Jaunups  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1268
TA-3263 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Apsīte G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3268  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2012.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3270  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3271  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2012.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3272  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1120
TA-3248 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  R.Nīmanis M.Pēkalis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-1138
TA-3252 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Doniņa R.Bebris  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-1329
TA-3245 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  I.Circene  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-3273  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  I.Vinķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1048
TA-3225 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-3282  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-785
TA-2258 
(skatīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Brūne E.Severs D.Zaļupe   Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-3286  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Kenkle S.Batare   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-3288  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  A.Kenkle S.Batare   Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-3293  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-3294  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-3292  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-3291  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3278  Latvijas nacionālā pozīcija "Par deklarāciju par Eiropas Demokrātijas fonda izveidi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  L.Lenkeviča  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu