Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 17.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 13.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 17.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1186
TA-31 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-44  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.jūnija rīkojumā Nr.358 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1265
TA-3127 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2194  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1245
TA-3170 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Liepu ielā 38, Rēzeknē, pārdošanu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1194
TA-3200 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Kārsas ielā 13, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1260
TA-3101 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-551
TA-3043 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1356
TA-36 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1357
TA-37 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1288
TA-58 
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-452
TA-2178 
Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-454
TA-2180 
Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-964
TA-3325 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1238
TA-3122 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1322
TA-3302 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-62  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3290  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  E.Bistere   Izskatīts MK un atlikts 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-852
TA-3128 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam  Labklājības ministrija  I.Viņķele  E.Celmiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-2991  Informatīvais ziņojums "Par kārtību, kādā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā tiek pārskatīta personām piešķirtā invaliditātes grupa"   Labklājības ministrija  I.Viņķele  E.Celmiņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-63  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  TA-100  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  I.Viņķele  D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-835
TA-89 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-76  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-73  Rīkojuma projekts "Par R.Lūša pārcelšanu"   Labklājības ministrija  I.Viņķele  R.Beinarovičs R.Lūsis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-87  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  VSS-1348
TA-98 
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts" izveidošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis V.Kleinberga  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  VSS-1342
TA-103 
Noteikumu projekts "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta nolikums"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis V.Kleinberga  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-101  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis V.Kleinberga  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-116  Rīkojuma projekts "Par R.Beinaroviča atbrīvošanu no Labklājības ministrijas valsts sekretāra amata"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  R.Beinarovičs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-96  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-102  Latvijas Republikas nostājas prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-527/11 Ablessio projekts  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-104  Latvijas Republikas nostājas prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-525/11 Mednis projekts  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-119  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 23.janvāra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-122  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012. gada 23. janvāra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  J.Mažeiks E.Trumkalns   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  SAN-3526
 
Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
9.2.  TA-85  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.281 "Par Saprašanās memorandu starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-121  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 72.§) 3.punkta izpildi  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Eberhards B.Bāne A.Zitcere K.Āboliņš M.Krūtainis I.Jansons R.Paņko D.Berkolde  Izskatīts MK sēdē 
9.4.    Dienesta vajadzībām    R.Kozlovskis  I.Pētersone-Godmane   
Skatīt protokolu