Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 21.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 17.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 21.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1365
TA-50 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1362
TA-81 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1181
TA-130 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.483 "Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1406
TA-223 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1440
TA-222 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1409
TA-192 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1408
TA-193 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-978
TA-183 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 7, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1368
TA-69 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1278
TA-9 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus, munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1073
TA-3256 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-339  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.148 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1165
TA-305 
Noteikumu projekts "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1090
TA-191 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-307  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-308  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1109
TA-178 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.455 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1116
TA-180 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1117
TA-181 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1229
TA-212 
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1108
TA-84 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1118
TA-92 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1221
TA-185 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1299
TA-66 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1173
TA-34 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-698
TA-3 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1338
TA-109 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1207
TA-140 
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Dzintara ielā 63, Rīgā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-349  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu M.Čerpinskai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-359  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-353  Rīkojuma projekts "Par Dz.Striku"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  Dz.Striks  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-73
TA-326 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.784 "Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību""  Finanšu ministrija  L.Straujuma  G.Pužule  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1397
TA-268 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Treiguts Dz.Peneze   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1396
TA-369 
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Treiguts Dz.Peneze J.Aleksejeva   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-261  Par Ministru kabineta 2011.gada 22.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma izstrādāšanas nepieciešamību zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkumu novēršanai Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr.2008-47-01 kontekstā"" izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Jermacāne   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1379
TA-269 
Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis     
2.9.  VSS-1399
TA-270 
Jautājums svītrots  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis     
2.10.  TA-325  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-328  Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Žīgure M.Behmane  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  VSS-1297
TA-107 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par grozījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Dibināšanas līgumā"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-371  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Jermacāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-375  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  E.Dzalbe L.Ozoliņa I.Jermacāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-384  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Regulārais ziņojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 22.pantam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands B.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-389  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  T.Alekse   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-1394
TA-394 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-280  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-282  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-385  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Garbars  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-1392
TA-396 
(jautājums tiks skatīts kā MK lieta) Rīkojuma projekts "Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš I.Bērziņa S.Zitāne V.Larionova   Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-406  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas izveidošanu Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē un atklāta konkursa izsludināšanu"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-400  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Grozīto priekšlikumu Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, grozīto priekšlikumu Padomes Regulai ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, grozīto priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir finanšu darījumu nodoklis"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  E.Dzalbe I.Pavlina I.Šņucins I.Tiesnieks   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-404  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Stratēģijas "Eiropa 2020" projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posms"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  E.Dzalbe I.Pavlina I.Sudare   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-420  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2012.gada 27.-28.februāra sanāksmei   Ārlietu ministrija  G.Bērziņš  K.Našeniece E.Trumkalns   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-424  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmuma projektu, ar ko atļauj Komisijai vest sarunas par līgumu starp Krievijas Federāciju, Baltkrievijas Republiku un Eiropas Savienību par elektroenerģijas sistēmas darbību Baltijas valstīs"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-124  Instrukcijas projekts "Drošības prasības informācijas sistēmām, kurās apstrādā informāciju dienesta vajadzībām un kuras ir savienotas ar elektronisko sakaru tīklu"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  J.Kažociņš J.Batalauskis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-425  .  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2012-63-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Brūzītis pret Latviju"    G.Bērziņš  I.Reine   
6.4.  2012-68-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Zandbergs pret Latviju"    G.Bērziņš  I.Reine   
6.5.  2012-76-k,    G.Bērziņš     
Skatīt protokolu