Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 19.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 20.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-162
TA-526 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-562  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.marta rīkojumā Nr.159 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1455
TA-497 
Noteikumu projekts "Publisko dokumentu legalizācijas noteikumi"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1452
TA-495 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-500  Rīkojuma projekts "Par darba grupu, lai koordinētu Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanu"   Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-68
TA-492 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-2
TA-413 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1284
TA-390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-412  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 63.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-457  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"" 2.punkta izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1328
TA-332 
Noteikumu projekts "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1214
TA-235 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-564  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1142
TA-244 
Noteikumu projekts "Sporta bāzu un nacionālo sporta bāzu pārbaudes kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-869
TA-338 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-46
TA-391 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu biedrībai "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2010  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.365 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-535  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas–Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""   Kultūras ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-917
TA-2731 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1113
TA-163 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-96
TA-488 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1372
TA-289 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""  Veselības ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-75
TA-516 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1354 "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-113
TA-455 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.744 "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību""   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-117
TA-421 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-552  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-426
TA-2273 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1308
TA-3300 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3160  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  S.Sidiki I.Pilāne S.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1270
TA-257 
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto parādu problēmas risināšanai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Oša M.Auders K.Šļakota   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1193
TA-477 
Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  T.Trenko I.Grīnberga  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-469  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2011.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3322  Informatīvais ziņojums "Par dienesta vieglo automobiļu izdevumiem valsts pārvaldes iestādēs, savstarpēji salīdzinot nomāto automobiļu izdevumus ar izdevumiem, ja attiecīgie automobiļi būtu iestādes īpašums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Stepanova I.Štrausa A.Baumanis   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1991  (2011.) Informatīvais ziņojums "Par sporta centru un līdzīgu projektu turpmāko finansēšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-49
TA-456 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanas problēmām un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Stepens I.Zitāns A.Dekšenieks  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-528  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-503  Informatīvais ziņojums "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  M.Krieviņš I.Goba  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-428  Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par valsts finansējuma atjaunošanu Latvijas Ārpolitikas institūtam)  Saeimas Ārlietu komisija  A.Pabriks  V.Makarovs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-367  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par ostu darbības problēmu novēršanu)   Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-422  Jautājums svītrots  Tiesībsargs  D.Pavļuts     
5.5.  TA-952  (atbalstīts MK) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Rīgā, atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – satiksmes mezgla rekonstrukcijai Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Vectēva O.Burovs I.Miķelsone L.Kakse I.Rimša K.Blass J.Bidzāns J.Matejs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-30
TA-527 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-590  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-592  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-157
TA-578 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā "Kuplā priede", Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā"  Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-595  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-584  Rīkojuma projekts "Par finansējumu no Jūrmalas pašvaldības pārņemtā valsts galvenā autoceļa A10 posma sakārtošanai 2012.gadā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Pāže A.Lubāns R.Bika E.Kobzeva   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-607  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības līdzfinansēto valsts galveno un valsts reģionālo autoceļu sakārtoto posmu uzturēšanu 2012. un 2013. gadā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Lubāns I.Aleksandroviča R.Bika E.Kobzeva I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
6.8.  VSS-1137
TA-606 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Piejūras reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere I.Doniņa   Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-602  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""   Zemkopības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2192  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Vienotas informācijas telpas ieviešanai un pārejai uz nekomerciālu frekvenču izmantošanu ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  D.Bankoviča D.Valdmanis A.Dekšenieks M.Aleksandrovs J.Valenieks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-588  Latvijas nacionālās pozīcijas 2012.gada 22.marta Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  E.Seliška  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-600  Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-650/11 Brunovskis" projekts   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kalniņš M.Ošleja  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-601  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0095" projekts  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Kļaviņa A.Zitcere M.Stepiņš   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-599  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2012/0094" projekts   Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis T.Trenko   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-621  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2012.gada 23.marta Ārlietu padomes un 26.marta Vispārējo lietu padomes sanāksmēm  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  K.Našeniece E.Trumkalns   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-626  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2012.gada 22.marta sanāksmei   Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2012-114-k,    A.Pabriks     
Skatīt protokolu