Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 30.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 26.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 30.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-916
TA-2307 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-804
TA-2263 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1871  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamā īpašuma objektus Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-805
TA-2215 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-892
TA-2295 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-893
TA-2353 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Apes pagastā, Apes novadā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-742
TA-2243 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-888
TA-2285 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojumā Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā"""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2300  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra rīkojumā Nr.742 "Par Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-784
TA-2283 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2334  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-679
TA-2005 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002.gada protokolu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-734
TA-2192 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-668
TA-2181 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-630
TA-2187 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-802
TA-2184 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P32 Līgatne–Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-700
TA-2018 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1434
TA-1968 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1411
TA-1007 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1410
TA-1005 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-684
TA-2401 
Noteikumu projekts "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-2408  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.726 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-2409  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-2410  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.185 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-2412  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.477 "Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1130
TA-493 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Birums L.Leite S.Birne J.Ungurs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-846
TA-2287 
Informatīvais ziņojums "Par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Segliņa M.Valdmane  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2441  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija  A.Vilks     
4.3.  TA-2327  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2012.gadā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  I.Lukšo J.Birģelis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2447  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Ķīlis  V.Silkane  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2429  Informatīvais ziņojums "Par 2013.gadam un turpmākajiem gadiem plānoto ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, un attiecīgo izdevumu precizēšanu"   Iekšlietu ministrija  R.Ķīlis  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2400  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.629 "Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  G.Keistere D.Mjartāns J.Gavars A.Dulevska V.Zipa   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2470  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  S.Plota G.Seņka I.Bule J.Siliņš K.Kūla   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2495  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Latvijas pilsoņu reģistrācijas procesa nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Ķīlis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-975
TA-2458 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-1226
TA-463 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis B.Frīdenbergs-Ansbergs I.Pakule  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2489  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2013.gada budžeta apstiprināšanu"   Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš E.Jurševics R.Caica V.Freidenfelds I.Adoviča   Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2474  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2477  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-926
TA-2480 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2402  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2482  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts  J.Jansone   Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2473  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2472  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2510  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  U.Auniņa I.Pētersons   Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2511  Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  U.Auniņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2396  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2013.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2012.gada 1.oktobrim  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I. Kucina  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2415  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēstniecības Turcijas Republikā nomātās ēkas iegādi"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  I.Skutāne M.Selga   
8.2.  TA-2512  Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika L.Kļaviņa A.Zitcere J.Pone M.Krūtainis T.Gratkovska R.Paņko A.Bērziņa   
Skatīt protokolu