Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2012.gada 6.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 2.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 6.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-979
TA-2461 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-832
TA-2375 
Noteikumu projekts "Par Eiropas Demokrātijas fonda statūtiem"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2354  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2391  Noteikumu projekts "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-785
TA-2330 
Noteikumu projekts "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-611
TA-2249 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2507  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1047
TA-1060 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-105
TA-1832 
Noteikumu projekts "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-479
TA-3004 
(2011.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-520
TA-3229 
(2011.) Noteikumu projekts "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2355  Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-762
TA-2179 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas administrācijas nolikums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-659
TA-2180 
Likumprojekts "Grozījumi Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-723
TA-2359 
Noteikumu projekts "Noteikumi par masalu un masaliņu pretepidēmijas pasākumiem"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-853
TA-2403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2498  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-84
TA-1734 
(skatīts MK) Likumprojekts "Mediācijas likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-83
TA-1733 
(skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2441  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija  I.Viņķele     
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2514  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Andreičika N.Sakss I.Jermacāne A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2513  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Andreičika N.Sakss I.Jermacāne  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-383
TA-1910 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-506
TA-1903 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1051
TA-2523 
(jautājums tiks izskatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Humanitārās koordinācijas centra Sīrijas ārkārtas palīdzības fondā, ANO Bēgļu komisāra biroja un Cilvēktiesību komisāra biroja budžetos"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-902
TA-2437 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-580
TA-2496 
Likumprojekts "Euro ieviešanas likums"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Andreičika N.Sakss G.Trupovnieks L.Ozoliņa I.Jermacāne D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-579
TA-2500 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Andreičika N.Sakss G.Trupovnieks L.Ozoliņa I.Jermacāne D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-578
TA-2487 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Andreičika N.Sakss G.Trupovnieks L.Ozoliņa I.Jermacāne D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-463
TA-2241 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2550  Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  A.Lapiņš   
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2536  Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru 2012.gada 6.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  I.Viņķele  E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2529  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laika periodu" Eiropas Savienības Padomes Vispārējo jautājumu darba grupas 2012.gada 9.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Erte K.Vītola   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2544  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) Padomes 2012.gada 9.novembra sanāksmei   Finanšu ministrija  I.Viņķele  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2553  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0381" projekts   Labklājības ministrija  I.Viņkele  I.Tāre A.Gaile   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2012-339-s,  Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības valdījumā"    V.Dombrovskis  J.Streļčenoks J.Circenis   
9.2.  2012-342-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Ignats pret Latviju"    R.Kozlovskis  K.Līce   
9.3.  2012-343-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Gaile pret Latviju"    R.Kozlovskis  K.Līce   
9.4.  2012-344-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Andrejeva pret Latviju" izpildi    R.Kozlovskis  K.Līce   
9.5.  2012-345-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Longa Yonkeu pret Latviju" izpildi    R.Kozlovskis  K.Līce   
9.6.  2012-354-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Mitkus pret Latviju"    R.Kozlovskis  K.Līce   
9.7.  TA-2532  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas stratēģiju"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  J.Pūce K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs G.Beļavskis P.Allard K.Vasks J.Ysewyn R.Gebhardt J.P.Warszewski  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu