Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2013.gada 19.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 23.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-145
TA-745 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.135 "Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-151
TA-746 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.563 "Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-147
TA-747 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-150
TA-761 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1020 "Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanas, kā arī slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarības ar Černobiļas atomelektrostacijas avāriju noteikšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-93
TA-566 
Rīkojuma projekts "Par kuģa KA-03 atsavināšanu"  Aizsardzības ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-793  Rīkojuma projekts "Par prezidentūras koordinācijas padomi"   Ārlietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1267
TA-758 
Likumprojekts "Kredītbiroju likums"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-22
TA-756 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-255
TA-757 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-797  Noteikumu projekts "Noteikumi par muitas iestāžu klasifikatoru"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-798  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.98 "Muitas procedūras - izvešana - piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-800  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1213
TA-650 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  TA-816  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.135 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-802  Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 43.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-68
TA-606 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-67
TA-585 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-763
TA-472 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-796  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-127
TA-694 
Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-825  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  J.Šumeiko O.Rubenis  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-37
TA-525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-219
TA-582 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-196
TA-560 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-141
TA-828 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-827  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-850  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.marta rīkojumā Nr.149 "Par darba grupu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-752  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.454 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-750  Rīkojuma projekts "Par atļauju M.Sprūdžai savienot amatus"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-532  Jautājums svītrots  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende     
3.3.  TA-848  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma Autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) 49,378 – 60,00 km segas rekonstrukcija atklāta konkursa nolikuma saskaņošanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-399
TA-1804 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2012.) Informatīvais ziņojums "Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-949
TA-2702 
(iekļauts papildus) (skatīts MKK) (2010.) Koncepcijas projekts par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  J.Spiridonovs R.Vesere Dž.Dimanta Dz.Atstāja S.Namatēva E.Kalniņa I.Šure V.Barskovs I.Lielpinka M.V.Kirstukas E.Grīviņa E.Sietiņsone-Zatlere P.Liniņš L.Krastiņa O.Fīrmanis M.Pētermane N.Krūzītis Z.Šadre I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-647  Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par paredzētajiem pasākumiem elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanai)  Saeimas Pieprasījumu komisija  D.Pavļuts  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-649  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par bēgļu un alternatīvo statusu saņēmušo personu stāvokli valstī)  Tiesībsargs  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-823  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  I.Viņķele  A.Cimdars I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-765
TA-80 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  L.Sīka I.Stūre J.Vētra A.Teikmanis M.Dubickis E.Ratnieks J.Iljins J.Bernāts A.Līce M.Auziņš J.Silka L.Meņģelsone   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.5.  TA-335  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Par Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajiem deleģējuma līgumiem, lai organizētu augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  J.Vētra A.Teikmanis M.Dubickis E.Ratnieks J.Iljins J.Bernāts L.Šulca A.Līce M.Auziņš J.Silka L.Meņģelsone   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.6.  VSS-327
TA-866 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.955 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  A.Melnis M.Strads A.Barševskis J.Vētra A.Teikmanis M.Dubickis E.Ratnieks J.Iljins J.Bernāts A.Līce M.Auziņš J.Silka L.Meņģelsone   Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
6.7.  TA-869  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par palīdzības sniegšanu plūdu skarto teritoriju iedzīvotājiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Raugze I.Runkovska A.Šults  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-842  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Kravale I.Krieva   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-852  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveides jautājumiem"  Ārlietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  K.Našeniece J.Bērziņš I.Tāre N.Saksa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-834  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par grozījumiem Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandā par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-836  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par otro grozījumu Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"  Aizsardzības ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-841  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijai piešķirto emisijas kvotu pārdošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-868  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vadības grupas izveidi AS "Liepājas Metalurgs" situācijas risināšanai un tās radīto sociālekonomisko risku mazināšanai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš V.Terentjevs I.Pinkulis I.Pommers K.Āboliņš J.Grava E.Kļava  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-523  Informatīvais ziņojums "Par Ziemeļatlantijas līguma 5.panta aktivizēšanu"  Aizsardzības ministrija  J.Bordāns  J.Garisons  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
Skatīt protokolu