Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 7.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 2.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 7.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-129
TA-654 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijas dokumentu apstiprināšanu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-913  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-55
TA-927 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1287
TA-1493 
(atbalstīts MKK) (2012.) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts meža zemi Ventas ielā 1A, Jūrmalā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1211
TA-862 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1130
TA-590 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-874  Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-61
TA-631 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-256
TA-941 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1242
TA-950 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-384
TA-955 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-859  Rīkojuma projekts "Par A.Teikmani"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-858  Rīkojuma projekts "Par A.Pildegoviču"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pildegovičs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-847  Informatīvais ziņojums "Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Satiksmes ministrijas 2014.gada valsts pamatbudžeta programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana""   Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-907  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Višķu ielā 21K, Daugavpilī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-910  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Višķu ielā 21R, Daugavpilī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-909  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts nekustamā īpašuma Višķu ielā 21K un Višķu ielā 21R, Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-945  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-949  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 13.-14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-948  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas "Ceturtās dzelzceļa paketes tehniskā pīlāra tiesību akti"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-954  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par dalību 4.Āzijas-Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības ministru konferencē 2013.gada 12.-14.maijā un gatavošanos 5.Āzijas-Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības ministru konferencei Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros 2015.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  L.Lejiņa A.Vahere-Abražune  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-915  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Olainfarm" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-938  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atklātā konkursā par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei saņemtiem piedāvājumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands Ž.Levina   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-957  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par AS "Liepājas Metalurgs" kreditoru piesaistīto konsultanta "Prudentia" priekšlikumiem par turpmāko rīcību AS "Liepājas Metalurgs" darbības turpināšanai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Krastiņš R.Martinsons I.Pinkulis I.Pommers K.Āboliņš A.Liepiņš   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-947  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par procedūras akciju sabiedrības "Reverta" darījumiem ar komercķīlas priekšmetā ietilpstošiem aktīviem piemērošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Dravniece A.Zitcere J.Pone A.Spridzāns V.Loginovs S.Deglava   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu