Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 14.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 18.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-148
TA-1236 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-42
TA-849 
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-934
TA-919 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Institūta maksas pakalpojumu cenrādi"  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1015  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 19.decembra rīkojuma Nr.672 "Par darba grupu Latvijas dalības nodrošināšanai atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Ārlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-861  Par Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.13 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadā""  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-25
TA-1104 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1291  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par mikro aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1265
TA-930 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-403
TA-1093 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Dunikas pagastā, Rucavas novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-18
TA-1070 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.402 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-266
TA-1076 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-94
TA-1091 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 30, Jūrmalā, domājamo daļu nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-381
TA-1173 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-341
TA-1147 
Rīkojuma projekts "Par būves Lāčplēša ielā 4, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-265
TA-981 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-279
TA-1069 
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-9
TA-965 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1252  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-447
TA-1246 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-446
TA-1244 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Juglas ielā 14, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-314
TA-1096 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem piešķiramas, izmaksājamas un pārrēķināmas speciālās valsts pensijas""   Labklājības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-385
TA-1089 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-386
TA-1090 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Labklājības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-260
TA-1160 
Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-347
TA-1064 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.748 "Noteikumi par fosfātus saturošu veļas mazgāšanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-198
TA-901 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-228
TA-1040 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-993
TA-926 
Noteikumu projekts "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-369
TA-1045 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1098
TA-1063 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-437
TA-1240 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-370
TA-1118 
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-430
TA-1309 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-1328  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2013.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-421
TA-1341 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1280  Rīkojuma projekts "Par Ventspils Augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa A.Krauze I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-387
TA-1186 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1335  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.136 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-1193  (jautājuma izskatīšana atlikta) (skatīts MK) Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekts 2013.-2016.gadam  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
V. Informācija
5.1.  TA-1158  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2012.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  G.Puķītis I.Builis A.Vilks A.Magone S.Cakuls  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1340  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas standartizācijas samita rīkošanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Zadraks D.Matulis I.Pilmanis V.Kleinberga  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1115  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par priekšlikumiem par normatīvajos aktos noteikto sociālo garantiju karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespējamu pilnveidošanu)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  A.Vilks  D.Gulbe I.Ošiņa I.Stepanova R.Rugēvica D.Trofimovs A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  SAN-966
 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par konkursa Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē uzvarētāja apstiprināšanu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Matīss  E.Beļskis J.Bokta   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1347  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ekonomikas ministrijai, Ārlietu ministrijai un Finanšu ministrijai ar euro ieviešanu saistīto pasākumu nodrošināšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1342  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 20.-21.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  L.Straujuma  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1344  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 20.-21.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1355  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 24.-25.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1321  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par iespējamajiem sadarbības virzieniem Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vj.Dombrovskis  D.Grūberte I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1345  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 24.-25.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts  E.Trumkalns I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1362  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 21.jūnija sanāksmei  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss A.Dravniece D.Ispodkina Č.Gržibovskis   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1359  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2013.gada 25.aprīļa oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2030"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1363  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 25.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2024"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina S.Mertena L.Zariņa   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1331  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus valsts budžeta apropriācijas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksas nodrošināšanai 2013.gadā saistībā ar euro ieviešanu"  Labklājības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1329  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksas nodrošināšanai 2013.gadā saistībā ar euro ieviešanu"   Labklājības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1364  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem AS "Liepājas Metalurgs" radīto sociālekonomisko risku mazināšanai Liepājā 2013.-2014.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš U.Sesks G.Ansiņš I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2013-134-s,    A.Pabriks     
10.2.  2013-155-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "O.G. pret Latviju"    D.Pavļuts  K.Līce   
Skatīt protokolu