Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 5.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 9.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1517  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1538  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1540  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1539  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""  Ministru prezidents  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-267
TA-999 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-795
TA-3016 
(2012.) Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-453
TA-1323 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Leitnanti" Jaunciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-342
TA-1324 
Noteikumu projekts "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1455  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojumā Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem""   Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1290
TA-837 
Likumprojekts "Apsardzes darbības likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-410
TA-1427 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-250
TA-1428 
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1227  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 34.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-336
TA-1167 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-389
TA-1197 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-414
TA-2459 
(atbalstīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Tiesu ekspertu likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-442
TA-1207 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1039
TA-940 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1215  Rīkojuma projekts "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju"  Veselības ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-121
TA-1114 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.139 "Dabas parka "Zvārdes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-107
TA-1169 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-114
TA-1170 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.134 "Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-106
TA-1171 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-108
TA-1172 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.668 "Dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-91
TA-1035 
Noteikumu projekts "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-169
TA-1265 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu"  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-438
TA-1289 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1376  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības Programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""   Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1286  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-514
TA-1461 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.499 "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-488
TA-1567 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-291
TA-1332 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1578  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1557  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1555  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1556  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1577  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.marta rīkojumā Nr.71 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1551  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-608
TA-1592 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-380
TA-1361 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-1566  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1570  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmas "Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma" īstenošanai 2013.gadā"  Zemkopības ministrija  I.Viņķele  M.Balodis A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1381  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laikposmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1448  Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Barānovs J.Salmiņš   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-382
TA-1360 
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem, kas vērsti uz sadarbības efektivizāciju starp izglītības iestādēm un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare I.Kampāne   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-524
TA-1491 
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007. - 2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1519  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1603  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2013.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1584  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 9.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1614  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 15.-17.jūlijā neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1607  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 15.jūlija sanāksmei   Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1487  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Stora Enso Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1351  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai administratīvajā lietā Nr.A420393413  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1554  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vēstuli par grozījumiem 2009.gada 5.oktobra noteiktā daudzuma vienību pirkuma līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Japan Carbon Finance, Ltd.""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu