Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 16.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 12.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 16.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-441
TA-1547 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumu Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar pāreju uz euro saistītie projekti
2.1.  VSS-518
TA-1327 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-505
TA-1337 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-478
TA-1296 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-480
TA-1303 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  TA-1604  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"  Ārlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-287
TA-1108 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""   Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-427
TA-1317 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2014.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"   Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1452  Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu"  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-162
TA-1176 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-163
TA-1177 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-165
TA-1178 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-166
TA-1179 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-168
TA-1180 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-164
TA-1181 
Likumprojekts "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-197
TA-1183 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-167
TA-1184 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-1510  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1249
TA-1460 
Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-263
TA-1320 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks  J.Butņicka A.Eglītis B.Bašķere E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-526
TA-1680 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  B.Bašķere E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-523
TA-1585 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 2009.gadā izsniegto valsts galvojumu 71 miljona latu apmērā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  VSS-888
TA-1651 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  VSS-735
TA-1679 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome ved Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru un sniedz reģistros esošās ziņas"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  TA-1580  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  Ē.Kalnmeiers I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1582  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  Ē.Kalnmeiers I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1677  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par I. Spuri"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Spure  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-346
TA-1319 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem teritorijas attīstības indeksa pilnveidošanai, kā arī turpmākai pielietošanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam plānošanas periodā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-102
TA-697 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-550
TA-1565 
Informatīvais ziņojums "Par Līgatnes dabas takām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks  J.Spiridonovs S.Berziņa I.Belasova D.Kampāne   
5.4.  VSS-1106
TA-1588 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks  J.Spiridonovs S.Bērziņa I.Belasova D.Kampāne  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1661  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks  J.Spiridonovs S.Bērziņa I.Belasova D.Kampāne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1615  Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma nepieciešamību asistenta pakalpojuma nodrošināšanai līdz 2013.gada beigām, kā arī papildus nepieciešamo finansējumu 2014.gadam un turpmākajiem gadiem"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1519  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1434  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks  I.Raugze E.Kāpostiņš L.Anteina E.Bartkevičs   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1436  Rīkojuma projekts "Par Ogres upes daļas un zem tās esošās zemes nodošanu Ogres novada pašvaldības valdījumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks  I.Raugze I.Urtāne E.Kāpostiņš L.Anteina E.Bartkevičs   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1613  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1717  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 18.–19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1712  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 18.–19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1726  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2013.gada 22.-23.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1730  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2013.gada 23.–24.jūlija Eiropas Savienības neformālajā Konkurētspējas ministru padomē (Pētniecība) paredzēto diskusiju  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa A.Plāte   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1653  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 28.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0238"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1663  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem un ieguldījumu prioritātēm Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks  D.Grūberte I.Krieva  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1676  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 22.jūlija sanāksmei   Ārlietu ministrija  Vj.Dombrovskis  E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1220  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Augstākai tiesai lietā Nr.A420617210  Augstākā tiesa  R.Kozlovskis  M.Rāzna  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1630  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Grindeks" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1686  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Mēkons L.Kristapsone   Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-1692  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" un akciju sabiedrības "Reverta" pārvaldību un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs G.Beļavskis E.Bērziņa L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu