Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 10.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 6.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 10.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1402
TA-2245 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.254 "Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1403
TA-2295 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
2.1.  VSS-1112
TA-2441 
Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādis"  Valsts administrācijas skola  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-840
TA-2312 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-682
TA-1966 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.322 "Materiālās palīdzības nodrošināšanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalstī nonākušai personai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1133
TA-2086 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1135
TA-2087 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1137
TA-2088 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1321
TA-2305 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1129
TA-2303 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1131
TA-2304 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-986
TA-1872 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.891 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-879
TA-2313 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1273
TA-2127 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijā Nr.16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1157
TA-2486 
Noteikumu projekts "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-761
TA-1996 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-867
TA-2221 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1147
TA-2184 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1648 "Noteikumi par pasākumiem, kas jāveic valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas un saņem ziedojumus""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-831
TA-2229 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-881
TA-2319 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.256 "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-882
TA-2317 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-581
TA-2230 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1385
TA-2365 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1545
TA-2479 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-933
TA-2477 
Noteikumu projekts "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-927
TA-2238 
Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1310
TA-2243 
Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1359
TA-2478 
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1229
TA-2144 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu""   Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1231
TA-2141 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1181
TA-2405 
Noteikumu projekts "Kultūras ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1032
TA-2121 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1033
TA-2123 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.433 "Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1029
TA-2120 
Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-705
TA-1579 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-708
TA-1583 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-707
TA-1597 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-701
TA-2212 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-711
TA-2200 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.227 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1219
TA-1883 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.999 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-1308
TA-2263 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.317 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-1005
TA-2003 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-527
TA-2147 
Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-649
TA-2357 
Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-470
TA-1995 
Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-921
TA-2161 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1019 "Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-910
TA-2327 
Noteikumu projekts "Valsts vides dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-940
TA-2269 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.312 "Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli""  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-521
TA-2218 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 "Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2616  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-449
TA-1511 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""  Veselības ministrija  I.Circene  S.Līviņa  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-925
TA-2058 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2556  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-616
TA-2047 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-564
TA-2203 
Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-801
TA-1721 
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2089  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
3.10.  TA-2554  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-2655  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2654  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai depo ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-2632  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-2644  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  VSS-501
TA-2557 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Šure P.Liniņš I.Lielpinka   Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-2609  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijai 2013.gadā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Reiniks N.Garbars J.Rītiņš Ē.Ivanovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2454  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nozarē 2013.gadā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-2542  Informatīvais ziņojums "Par potenciāli atbalstāmo valsts galvojuma pretendentu un to projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2014.gadam""   Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Pone B.Bāne J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1269
TA-2561 
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka T.Jacuka  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2579  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2581  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa T.Trenko I.Pētersone K.Čerņeckis R.Kosmane  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2582  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa T.Trenko I.Pētersone K.Čerņeckis E.Silova  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2669  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  VSS-583
TA-2598 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Ozoliņa G.Šarfa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2612  Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne I.Veinberga V.Zoldnere  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-1433
TA-2613 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne I.Veinberga A.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1141
TA-2550 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Rausis  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2617  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2621  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2618  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2623  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2634  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis M.Aleksandrovs  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2635  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  VSS-1660
TA-2628 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  VSS-1661
TA-2629 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2645  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Kaļāne A.Birums S.Mačivka  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-2649  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-2652  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.22.  VSS-1195
TA-2667 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.23.  VSS-1192
TA-2668 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2651  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2013.gada 15.-16.septembrī"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2677  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2013.gada 13.-14.septembrī neformālājā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2650  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Maldups E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK un atlikts 
8.2.  TA-2666  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 1/13   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Drobiševska  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2540  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2012.gada jūlija līdz 2013.gada jūnijam" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Burmistre  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-2361  Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  2013-240-k,  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību starptautiskajos tiesvedības procesos"    V.Dombrovskis  I.Mēkons   
10.3.  TA-2672  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
10.4.  TA-2670  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
10.5.  TA-2675  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Mēkons  Izskatīts MK sēdē 
10.6.  2013-230-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jurševskis pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
10.7.  2013-231-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Elberte pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
10.8.  2013-232-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Petrova pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
10.9.  2013-233-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Nagla pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
Skatīt protokolu